Dit is wat ons op het moment bezig houdt

Blijf op de hoogte wat er gebeurt bij Between

Terugblik op een succesvol 2016

19-1-2017 Door Tim ten Velden

Het jaar 2016 ligt inmiddels weer achter ons. Een jaar waarin wederom veel is gebeurd. Een greep uit de meest opvallende en ingrijpende gebeurtenissen.

Wet DBA update

23-11-2016 Door Tim ten Velden

U hebt het nieuws van afgelopen vrijdag ongetwijfeld meegekregen. Wet DBA is opgeschort ofwel de implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018.

Komt tijd, komt raad.. zelfs bij Wiebes.

18-11-2016 Door Vincent van der Mark

In onze eerdere communicaties hebben wij meermalen onze kritiek geuit op de Wet DBA. In ons blog van 29 september hebben wij zelfs gewezen op het feit dat het echte probleem is. De verouderde criteria als gezag en vrije vervanging. En oplossingsrichting geponeerd.

Werken met modelovereenkomsten – een handreiking

14-10-2016 Door Vincent van der Mark

Er heerst nog veel onrust en onduidelijkheid over de Wet DBA. Het is ook zeker niet een wetswijziging waar wij achter staan. Wij zien liever een alternatief zoals ook beschreven in Wet DBA remt de vooruitgang. Dit neemt niet weg dat er nu conform de Wet DBA gewerkt moet worden. Het hebben van een go ...

Wet DBA remt de vooruitgang

29-9-2016 Door Vincent van der Mark

De heersende onrust en uiteenlopende problemen met betrekking tot de modelovereenkomst. Elke dag lezen we erover in de media. Er worden open brieven gepubliceerd die de staatssecretaris vragen om verandering. Tv-programma’s als Zondag met Lubach en Radar brengen Wet DBA in het blikveld van een ...

Een terugblik op een zeer succesvol 2015

13-1-2016 Door Hans Al

Het is januari en het is een goed moment om terug te kijken op 2015. Heeft het jaar gebracht wat wij ervan verwachtten? Kunnen onze opdrachtgevers tevreden terugblikken en, minstens zo belangrijk, wat vonden onze opdrachtnemers van ons?

Europese aanbestedingen, al 200 jaar actueel!

22-10-2015 Door Hans Al

Vaak wordt er gedacht dat aanbesteden van redelijk recente aard is. Niets blijkt minder waar. Al in 1815 besloot de Nederlandse overheid dat het afgelopen moest zijn met de corrupte ambtenaren en werd bij Koninklijk Besluit het openbaar aanbesteden verplicht gesteld. Inmiddels bevinden we ons dus in het jubileumjaar 2015 en kunnen we terugkijken op tweehonderd jaar aanbestedingsperikelen.

Haastige spoed is... nogal Wiebes

2-10-2015 Door Vincent van der Mark

Vrijdag 25 september heeft staatssecretaris Wiebes de Memorie van Antwoord (MvA) gestuurd in reactie op vragen van de fracties uit de eerste kamer. Dit gaat over de vervanging van de VAR door de modelovereenkomsten (DBA). Uit de MvA blijkt, dat ondanks de stevige kritiek uit verschillende hoeken, st ...

It's all about communication

21-9-2015 Door Hans Al

Het komt voor dat brokers te maken krijgen met het sentiment dat zij als overbodige schakel worden beschouwd in de keten naar een mooie inhuuropdracht. Met name zzp’ers lijken soms geneigd tot zulke gedachten. De brokers reageren hierop vaak gepikeerd en voelen zich niet serieus genomen. Maar wie heeft nou eigenlijk gelijk? Kan een zzp’er echt zonder een broker? En zijn brokers echt zo overbodig als men soms denkt?

Wordt Between intermediair van het jaar 2015?

10-9-2015 Door Rein Buijtelaar

DIEMEN, 10 september 2015 - In 2014 hebben we al kennis gemaakt met de strijd om de titel ‘Intermediair van het Jaar’. De concurrentie bestond uit ruim 370 inzendingen. Naast de winnaar zijn er 99 intermediairs opgenomen in de Top-100 Intermediairs. In deze lijst vind je de beste in ...