Hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA pas in najaar 2018

De hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA volgt pas in het najaar van 2018. Dit schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil meer tijd om aantal lastige onderdelen van de plannen uit te werken. Het streven blijft dat de nieuwe wetgeving 1 januari 2020 ingaat.

Minister Koolmees blijft positief

ANP LEX VAN LIESHOUT

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’.

Opvallend is dat Koolmees optimistisch vast blijft houden aan een invoeringsdatum van 1 januari 2020 voor de vervanging van de Wet DBA. Eerder gaf hij aan die datum ‘ambitieus’ te noemen. Een uitstel van de aangekondigde hoofdlijnenbrief zet extra druk op de besluitvorming.

Samenvatting Kamerbrief uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

In deze brief staan een aantal opvallende zaken:

  • Een arbeidsrelatie bij een laag uurtarief is niet alleen fiscaal maar ook arbeidsrechtelijk een arbeidsovereenkomst. Dit is een ‘ingrijpende’ aanpassing van het arbeidsrecht.
  • De afbakening van de groep, die voor de opt-out in aanmerking komt, wordt nader onderzocht. Het uurtarief van € 75,- wordt niet meer genoemd.
  • Verder heeft men nog geen optimum gevonden tussen handhaafbaarheid, zekerheid en bepekte administratieve lasten. Dit wordt nog verder in kaart gebracht.
  • Ook is niet duidelijk of, en zo ja, in hoeveel gevallen zekerheid kan worden gegeven met een webmodule. De holistische benadering is een belangrijk aandachtspunt. De webmodule hangt nog duidelijk in de lucht.
  • In de brief wordt verder niet ingegaan op wat onder een gezagsverhouding wordt verstaan en dient te worden. Dit volgt pas per 1 januari 2019.
  • Er komt een commissie die de toekomst van de arbeidsmarkt verder gaat onderzoeken.
  • Tot slot wordt de handhaving substantieel versterkt.

Lees de brief aan de Tweede kamer
Lees het artikel van Zipconomy

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u altijd contact opnemen met Between. Dit kan naar het algemene telefoonnummer 020 – 584 0857 of bel direct met uw contactpersoon.

En lees verder in ons Wet DBA archief.