It’s all about communication

Het komt voor dat brokers te maken krijgen met het sentiment dat zij als overbodige schakel worden beschouwd in de keten naar een mooie inhuuropdracht. Met name zzp’ers lijken soms geneigd tot zulke gedachten. De brokers reageren hierop vaak gepikeerd en voelen zich niet serieus genomen. Maar wie heeft nou eigenlijk gelijk? Kan een zzp’er echt zonder een broker? En zijn brokers echt zo overbodig als men soms denkt?

Het antwoord is net zo eenvoudig als complex. Zoals bij zoveel zaken is ook hier met name de communicatie, of beter gezegd: het tekortschieten daarvan, de oorzaak van dergelijke gevoelens. Is het transparant wat een broker rekent en wat de zzp’er hiervoor krijgt? Vermoedelijk zal geen zzp’er daarna nog twijfel hebben over de intermediair. En geeft de zzp’er duidelijk aan waarom hij de broker zo nutteloos vindt? De intermediair zal de laatste zijn die dusdanig waardevolle informatie zomaar naast zich neerlegt.

Het antwoord op de eerste vraag van de vorige alinea is deels gemakkelijk. Een broker rekent 3 tot 5% van het uurtarief als marge. En uitgaande van een uurtarief van zo’n tachtig euro is dit dus tweeëneenhalf tot vier euro per uur. Het tweede deel van de vraag (‘Maar wat doet ‘ie dan?’) vergt een langer antwoord. We noemen een paar dingen: van een grote groep opdrachtgevers die men in één keer kan bereiken tot onderhandeling tot een eerlijk en marktconform tarief, van persoonlijke begeleiding bij de intake tot advies over het opstellen van het cv. En vaak zorgt de broker ervoor dat wanneer een opdracht eindigt de zzp’er een streepje voor heeft bij nieuwe inhuuraanvragen.

Er zullen ongetwijfeld zzp’ers blijven bestaan die de broker, hoe goed deze ook zijn best doet, nutteloos blijven vinden. Dat vinden wij vervelend maar respecteren uiteraard de keuze om niet met een broker samen te werken. Hoewel we ons ook beseffen dat men niet altijd een keuze heeft. Als dit laatste het geval is, willen we graag in gesprek met de zzp’er om van hem of haar te horen hoe we dan wel van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. Het draait immers allemaal om communicatie.

Hans Al

Hans Al
Manager Europese Aanbestedingen & Automatisering bij Between