Werken met modelovereenkomsten – een handreiking

Er heerst nog veel onrust en onduidelijkheid over de Wet DBA. Het is ook zeker niet een wetswijziging waar wij achter staan. Wij zien liever een alternatief zoals ook beschreven in Wet DBA remt de vooruitgang. Dit neemt niet weg dat er nu conform de Wet DBA gewerkt moet worden. Het hebben van een goedgekeurde modelovereenkomst is daarbij min of meer een vereiste maar zeker niet het eindpunt.

Modelovereenkomst

In de modelovereenkomst legt men vooraf vast hoe men als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar wil gaan samenwerken. Hierbij ligt de nadruk op de fiscaal-rechtelijke aspecten die een onderscheid maken tussen dienstbetrekking en zelfstandigheid. De Belastingdienst geeft op basis van deze modelovereenkomst vooraf duidelijkheid of deze samenwerking kwalificeert als dienstbetrekking of als de inhuur van een zelfstandige.

Spelregels

Heeft u een modelovereenkomst waaruit blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking? Dan dient hier in de praktijk ook naar gehandeld te worden. Blijkt bij een controle van de belastingdienst dat dit niet het geval is dan biedt de modelovereenkomst geen bescherming. Het is daarom van belang om bepaalde spelregels in acht te nemen bij het inhuren van zelfstandigen. De do’s-and-dont’s die u hieronder kunt downloaden, helpen u hierbij.

Houvast

De do’s and dont’s bieden een houvast maar zijn niet uitputtend. Het uiteindelijke oordeel van de Belastingdienst hangt af van het totaal van de ‘feiten en omstandigheden’.

Download hier het document Do’s-and-Dont’s bij Modelovereenkomsten:

Twijfelt u of u voor bepaalde opdrachten een zzp’er kunt inhuren of heeft u hulp nodig bij de inhuur van professionals? Neem contact op met ons! Wij helpen u graag verder.

Vincent van der Mark

mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur Between