Wet DBA vervangen door opdrachtgeversverklaring

Volgens gepresenteerde kabinetsplannen komt er een Opdrachtgeversverklaring die bedrijven vooraf zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen. Deze opdrachtgeversverklaring komt in plaats van de Modelovereenkomst. Wet DBA wordt daarmee vervangen.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft sinds de introductie geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Er is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In het regeerakkoord staat dat met de opdrachtgeversverklaring de modelovereenkomsten van Wet DBA worden vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Opdrachtgeversverklaring

Volgens het regeerakkoord krijgen opdrachtgevers deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt ten behoeve van de webmodule het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt.

Gezag

Het nieuwe kabinet wil ook het begrip ‘gezagsverhouding’, een van de criteria om te bepalen of iemand zelfstandig is, in de wet verduidelijken, zodat bedrijven meer zekerheid hebben dat iemand die ze inhuren ook echt als zelfstandige wordt gezien.

Controles

Volgens de kabinetsplannen krijgen opdrachtgevers de tijd om aan de nieuwe regels te wennen. In het eerste jaar na invoering is de Belastingdienst terughoudend met controles. De Belastingdienst gaat in dat jaar niet direct boetes uitdelen.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u altijd contact opnemen met Between. Dit kan naar het algemene telefoonnummer 020 – 584 0857 of bel direct met uw contactpersoon.

En lees verder in ons Wet DBA archief.