Staatssecretaris trekt te Snel conclusies

Op 5 maart heeft staatssecretaris Snel de kamer geïnformeerd over de Rapportage toezichtsplan arbeidsrelaties. Dit bericht is door verschillende media al opgepakt en gedeeld. Vaak met als schokkende…

Hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA pas in najaar 2018

De hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA volgt pas in het najaar van 2018. Dit schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil meer tijd om aantal…

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020. Dit schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan…

Terugblik op een bijzonder goed 2017

Between heeft wederom een bijzonder goed jaar achter de rug. Niet alleen groeide omzet en winstgevendheid harder dan verwacht maar tevens is het Between gelukt om door een gewijzigde aandeelhoudersverhouding…

Wet DBA vervangen door opdrachtgeversverklaring

Volgens gepresenteerde kabinetsplannen komt er een Opdrachtgeversverklaring die bedrijven vooraf zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen. Deze opdrachtgeversverklaring komt in plaats van de…

Terugblik op een succesvol 2016

Het jaar 2016 ligt inmiddels weer achter ons. Een jaar waarin wederom veel is gebeurd. Een greep uit de meest opvallende en ingrijpende gebeurtenissen. In 2016 wederom fenomenale groei Sinds 2013 is…

Wet DBA update

U hebt het nieuws van afgelopen vrijdag ongetwijfeld meegekregen. Wet DBA is opgeschort ofwel de implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. De stortvloed aan nieuwsberichten…

Komt tijd, komt raad.. zelfs bij Wiebes

In onze eerdere communicaties hebben wij meermalen onze kritiek geuit op de Wet DBA. In ons blog van 29 september hebben wij zelfs gewezen op het feit dat het echte probleem is: De verouderde criteria…

Werken met modelovereenkomsten – een handreiking

Er heerst nog veel onrust en onduidelijkheid over de Wet DBA. Het is ook zeker niet een wetswijziging waar wij achter staan. Wij zien liever een alternatief zoals ook beschreven in Wet DBA remt de vooruitgang.…

Wet DBA remt de vooruitgang

De heersende onrust en uiteenlopende problemen met betrekking tot de modelovereenkomst. Elke dag lezen we erover in de media. Er worden open brieven gepubliceerd die de staatssecretaris vragen om verandering.…