Between

De succesvolle verbinding
tussen organisaties en talent

Bekijk onze meest recente aanvragen

In 2017 hebben we al {{ counter }} aanvragen voor onze klanten in behandeling mogen nemen (2587 in 2016)

Niet de opdracht gevonden waar u naar zocht?

Een transparante arbeidsmarkt voor iedereen

Between verzekert u altijd van de juiste medewerker tegen de beste voorwaarden

Mensen tot elkaar brengen en met elkaar verbinden doen wij sinds 2000. Onze klantadviseurs en recruiters spannen zich iedere dag enthousiast voor u in om de optimale balans te vinden tussen de vraag naar en het aanbod van tijdelijke medewerkers. 

Als opdrachtgever kunt u er daarom op rekenen dat wij precies die ene kandidaat voor u vinden die uw project naar een hoger plan tilt of uw belangrijke opdracht tot een goed einde brengt. En bent u zelf zzp’er of hebt u medewerkers in dienst voor wie u een opdracht zoekt? Dan helpen wij u of uw medewerker graag aan een interessante tijdelijke functie of uitdagend project.

Inhuur van tijdelijke medewerkers brengt veel aspecten met zich mee waar u als opdrachtgever in de dagelijkse praktijk misschien niet direct aan denkt. Ook hierbij staan wij u met raad en daad terzijde. Van advies over de almaar veranderende wetgeving en de zekerheid dat u het juiste tarief betaalt voor uw inhuur. Tot aanbevelingen omtrent uw inhuurproces en het opstellen van heldere functieprofielen.

Wij hanteren bij onze werkwijze de persoonlijke aanpak. Onze medewerkers staan daarom altijd voor u klaar en staan u graag te woord.

Want persoonlijk contact leidt uiteindelijk tot de mooiste resultaten.

 

En voor actuele informatie volgt u Between op LinkedIn:

 

Dit is wat ons op het moment bezighoudt

Lees over wat er gebeurt bij Between en in de wereld van tijdelijke inhuur

Een terugblik op een zeer succesvol 2015

Door Hans Al op 13-1-2016

Het is januari 2016 en daarmee een goed moment om terug te kijken op 2015. Heeft het jaar gebracht wat u en wij ervan verwachtten? Kunt u als opdrachtgever, leverancier of ingezette kandidaat tevreden terugblikken en welke uitdagingen biedt 2016 ons.

In 2015 hebben wij de trend zien doorzetten dat ICT-projecten een steeds kritischere bijdrage hebben in het business model van onze klanten. We denken dan aan het verder automatiseren/digitaliseren van de kernprocessen van klanten, maar ook aan het verbeteren van de security, hosting van apps en websites en inrichten van cloudoplossingen om een paar voorbeelden te noemen. De ICT-teams die deze projecten succesvol moeten draaien, bestaan steeds vaker uit ingehuurde krachten. Echter goed flexibele krachten inhuren is niet eenvoudig. Er is veel regelgeving waaraan moet worden voldaan.

Er komt ongetwijfeld een vervanger voor de VAR in 2016, wanneer precies, daar besluit de politiek over maar bij Between zijn we er administratief klaar voor om deze omschakeling voor onze klanten geruisloos te laten verlopen.

 

ISO 27001 certificering

Daarnaast is per 1 januari 2016 de meldplicht datalekken van kracht geworden. Vanaf 1 januari 2016 zijn organisaties die persoonsgegevens verliezen of onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, wettelijk verplicht dit te melden bij de toezichthouder (het College bescherming persoonsgegevens, vanaf 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens). Als vervolgens blijkt dat de gelekte persoonsgegevens onvoldoende beveiligd waren of onrechtmatig werden verwerkt, dan kan dat forse boetes opleveren. Deze boetes kunnen oplopen tot maximaal €820.000,- of 10% van de jaaromzet. Het nalaten van het melden van een datalek bij de toezichthouder kan een boete van €500.000,- opleveren. Met het zicht op deze veranderende regelgeving heeft Between haar processen nog eens goed bekeken en daar waar nodig aangepast. Deze processen zijn inmiddels op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) gecertificeerd door audit bureau Veritas.

Between ‘kruipt in de haarvaten van haar klanten’. Wij kijken terug op 2015 als het jaar waar we 100% klantentrouw hebben gerealiseerd. Het is voor ons een sterk signaal dat klanten tevreden zijn. Een ander signaal is het winnen van nieuwe klanten. Na een kritische selectie hebben Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) voor Between gekozen.

Binnenkort wordt het jaarlijks via KTO en LTO (klanttevredenheidsonderzoek en leverancierstevredenheidsonderzoek) afgerond. Dan hebben we de ‘harde cijfers’ over de tevredenheid van onze klanten en weten we of de signalen juist waren. De officiële uitslagen delen wij graag met u wanneer deze beschikbaar zijn.

 

Positieve ontwikkelingen

Door al deze positieve ontwikkelingen hebben wij in 2015 weer meer professionals aan het werk mogen helpen en zijn daardoor als bedrijf wederom gegroeid. Dat de omzet bij al deze ontwikkelingen in positieve zin meebeweegt is een logisch gevolg. Between heeft 2015 dan ook afgesloten met een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2013! Een resultaat dat wij zonder al onze dierbare relaties nooit hadden kunnen bereiken. Wij zijn er dan ook oprecht trots op en blij mee dat wij voor u onze dienstverlening mogen uitvoeren. In het verleden, nu en in de toekomst!

 

Ik wens u een succesvol 2016.

Hans Al
manager Europese aanbestedingen bij Between

Author