Between

De succesvolle verbinding
tussen organisaties en talent

Bekijk onze meest recente aanvragen

In 2017 hebben we al {{ counter }} aanvragen voor onze klanten in behandeling mogen nemen (2587 in 2016)

Niet de opdracht gevonden waar u naar zocht?

Een transparante arbeidsmarkt voor iedereen

Between verzekert u altijd van de juiste medewerker tegen de beste voorwaarden

Mensen tot elkaar brengen en met elkaar verbinden doen wij sinds 2000. Onze klantadviseurs en recruiters spannen zich iedere dag enthousiast voor u in om de optimale balans te vinden tussen de vraag naar en het aanbod van tijdelijke medewerkers. 

Als opdrachtgever kunt u er daarom op rekenen dat wij precies die ene kandidaat voor u vinden die uw project naar een hoger plan tilt of uw belangrijke opdracht tot een goed einde brengt. En bent u zelf zzp’er of hebt u medewerkers in dienst voor wie u een opdracht zoekt? Dan helpen wij u of uw medewerker graag aan een interessante tijdelijke functie of uitdagend project.

Inhuur van tijdelijke medewerkers brengt veel aspecten met zich mee waar u als opdrachtgever in de dagelijkse praktijk misschien niet direct aan denkt. Ook hierbij staan wij u met raad en daad terzijde. Van advies over de almaar veranderende wetgeving en de zekerheid dat u het juiste tarief betaalt voor uw inhuur. Tot aanbevelingen omtrent uw inhuurproces en het opstellen van heldere functieprofielen.

Wij hanteren bij onze werkwijze de persoonlijke aanpak. Onze medewerkers staan daarom altijd voor u klaar en staan u graag te woord.

Want persoonlijk contact leidt uiteindelijk tot de mooiste resultaten.

 

En voor actuele informatie volgt u Between op LinkedIn:

 

Dit is wat ons op het moment bezighoudt

Lees over wat er gebeurt bij Between en in de wereld van tijdelijke inhuur

Between en de Modelovereenkomst

Door Vincent van der Mark op 28-7-2016

AMSTERDAM, 28 juli 2016 - Between heeft de beschikking over een goedgekeurde modelovereenkomst. Dit is goed nieuws voor al onze relaties! Zowel klanten, leveranciers als professionals vragen zich terecht af wat de status is van deze ontwikkelingen.

 

Wat is de modelovereenkomst?

Staatssecretaris WiebesEven terug naar het begin. Volgens staatssecretaris Wiebes werd de VAR te veel misbruikt. Bij misbruik kon alleen de zzp’er beboet worden en ging de opdrachtgever altijd vrijuit. De gewenste verandering was tweeledig:

  1. het misbruik moet worden ingeperkt;
  2. en de naheffingsrisico’s moeten eerlijker worden verdeeld tussen zzp’er en opdrachtgever.

Als vervanger voor de VAR is een stelsel van modelovereenkomsten in het leven geroepen middels de implementatie van de Wet DBA. 

De modelovereenkomst is een gestandaardiseerd contract waarin je vooraf vastlegt hoe je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar wilt gaan samenwerken. Hierbij ligt de nadruk op de fiscaal-rechtelijke aspecten die een onderscheid maken tussen dienstbetrekking en zelfstandigheid. De Belastingdienst geeft op basis van deze modelovereenkomst vooraf duidelijkheid of deze samenwerking kwalificeert als dienstbetrekking of als de inhuur van een zelfstandige.

 

Er is een goedgekeurde versie beschikbaar!

Between heeft dus de beschikking over een goedgekeurde modelovereenkomst. Deze huidige versie heeft echter één nadeel en dit nadeel geldt voor alle modelovereenkomsten die tot nu toe zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Het betreft de referentie naar de gebruikelijke duur.

 

Gebruikelijke duur

Het komt erop neer dat het oordeel van zelfstandigheid geldt zolang de opdracht niet langer duurt dan voor deze werkzaamheden gebruikelijk is. Wat onder ‘gebruikelijk’ wordt verstaan of hoe ‘gebruikelijk’ bepaald dient te worden is niet gedefinieerd door de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst dit niet heeft gedefinieerd ontstaat er onzekerheid. Met name voor onze overheidsklanten - met de vele verlengingen - brengt deze bepaling onzekerheid met zich mee.

 

Wij zijn in gesprek met de Belastingdienst

Dit doet Between individueel én als lid van de BOVIB. Daar de uitdaging voor de hele branche geldt en wij als Between van mening zijn dat de branche als geheel en ook iedere individuele partij het best gebaat is bij een breed gedragen éénduidige oplossing. De gesprekken met de Belastingdienst verlopen constructief maar stroef. Deze gesprekken zijn er met name op gericht een alternatief te formuleren voor de bepaling “gebruikelijke duur”.

Wilt u meer informatie over de Modelovereenkomst, lees dan ook het eerder gepubliceerde whitepaper
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 


mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur bij Between

 

Nieuws
Belastingdienst
Modelovereenkomst
VAR
Wiebes