Between

De succesvolle verbinding
tussen organisaties en talent

Bekijk onze meest recente aanvragen

In 2017 hebben we al {{ counter }} aanvragen voor onze klanten in behandeling mogen nemen (2587 in 2016)

Niet de opdracht gevonden waar u naar zocht?

Een transparante arbeidsmarkt voor iedereen

Between verzekert u altijd van de juiste medewerker tegen de beste voorwaarden

Mensen tot elkaar brengen en met elkaar verbinden doen wij sinds 2000. Onze klantadviseurs en recruiters spannen zich iedere dag enthousiast voor u in om de optimale balans te vinden tussen de vraag naar en het aanbod van tijdelijke medewerkers. 

Als opdrachtgever kunt u er daarom op rekenen dat wij precies die ene kandidaat voor u vinden die uw project naar een hoger plan tilt of uw belangrijke opdracht tot een goed einde brengt. En bent u zelf zzp’er of hebt u medewerkers in dienst voor wie u een opdracht zoekt? Dan helpen wij u of uw medewerker graag aan een interessante tijdelijke functie of uitdagend project.

Inhuur van tijdelijke medewerkers brengt veel aspecten met zich mee waar u als opdrachtgever in de dagelijkse praktijk misschien niet direct aan denkt. Ook hierbij staan wij u met raad en daad terzijde. Van advies over de almaar veranderende wetgeving en de zekerheid dat u het juiste tarief betaalt voor uw inhuur. Tot aanbevelingen omtrent uw inhuurproces en het opstellen van heldere functieprofielen.

Wij hanteren bij onze werkwijze de persoonlijke aanpak. Onze medewerkers staan daarom altijd voor u klaar en staan u graag te woord.

Want persoonlijk contact leidt uiteindelijk tot de mooiste resultaten.

 

En voor actuele informatie volgt u Between op LinkedIn:

 

Dit is wat ons op het moment bezighoudt

Lees over wat er gebeurt bij Between en in de wereld van tijdelijke inhuur

Werken met modelovereenkomsten – een handreiking

Door Vincent van der Mark op 14-10-2016

Er heerst nog veel onrust en onduidelijkheid over de Wet DBA. Het is ook zeker niet een wetswijziging waar wij achter staan. Wij zien liever een alternatief zoals ook beschreven in Wet DBA remt de vooruitgang. Dit neemt niet weg dat er nu conform de Wet DBA gewerkt moet worden. Het hebben van een goedgekeurde modelovereenkomst is daarbij min of meer een vereiste maar zeker niet het eindpunt.

 

Modelovereenkomst

In de modelovereenkomst legt men vooraf vast hoe men als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar wil gaan samenwerken. Hierbij ligt de nadruk op de fiscaal-rechtelijke aspecten die een onderscheid maken tussen dienstbetrekking en zelfstandigheid. De Belastingdienst geeft op basis van deze modelovereenkomst vooraf duidelijkheid of deze samenwerking kwalificeert als dienstbetrekking of als de inhuur van een zelfstandige.

 

Spelregels

Heeft u een modelovereenkomst waaruit blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking? Dan dient hier in de praktijk ook naar gehandeld te worden. Blijkt bij een controle van de belastingdienst dat dit niet het geval is dan biedt de modelovereenkomst geen bescherming. Het is daarom van belang om bepaalde spelregels in acht te nemen bij het inhuren van zelfstandigen. De do’s-and-dont’s die u hieronder kunt downloaden, helpen u hierbij.

 

Houvast

De do’s and dont’s bieden een houvast maar zijn niet uitputtend. Het uiteindelijke oordeel van de Belastingdienst hangt af van het totaal van de ‘feiten en omstandigheden’.

 

Download hier het document Do's-and-Dont's bij Modelovereenkomsten:

Download

 

Twijfelt u of u voor bepaalde opdrachten een zzp’er kunt inhuren of heeft u hulp nodig bij de inhuur van professionals? Neem contact op met ons! Wij helpen u graag verder.

 


mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur Between