Between

De succesvolle verbinding
tussen organisaties en talent

Bekijk onze meest recente aanvragen

In 2017 hebben we al {{ counter }} aanvragen voor onze klanten in behandeling mogen nemen (2587 in 2016)

Niet de opdracht gevonden waar u naar zocht?

Een transparante arbeidsmarkt voor iedereen

Between verzekert u altijd van de juiste medewerker tegen de beste voorwaarden

Mensen tot elkaar brengen en met elkaar verbinden doen wij sinds 2000. Onze klantadviseurs en recruiters spannen zich iedere dag enthousiast voor u in om de optimale balans te vinden tussen de vraag naar en het aanbod van tijdelijke medewerkers. 

Als opdrachtgever kunt u er daarom op rekenen dat wij precies die ene kandidaat voor u vinden die uw project naar een hoger plan tilt of uw belangrijke opdracht tot een goed einde brengt. En bent u zelf zzp’er of hebt u medewerkers in dienst voor wie u een opdracht zoekt? Dan helpen wij u of uw medewerker graag aan een interessante tijdelijke functie of uitdagend project.

Inhuur van tijdelijke medewerkers brengt veel aspecten met zich mee waar u als opdrachtgever in de dagelijkse praktijk misschien niet direct aan denkt. Ook hierbij staan wij u met raad en daad terzijde. Van advies over de almaar veranderende wetgeving en de zekerheid dat u het juiste tarief betaalt voor uw inhuur. Tot aanbevelingen omtrent uw inhuurproces en het opstellen van heldere functieprofielen.

Wij hanteren bij onze werkwijze de persoonlijke aanpak. Onze medewerkers staan daarom altijd voor u klaar en staan u graag te woord.

Want persoonlijk contact leidt uiteindelijk tot de mooiste resultaten.

 

En voor actuele informatie volgt u Between op LinkedIn:

 

Dit is wat ons op het moment bezighoudt

Lees over wat er gebeurt bij Between en in de wereld van tijdelijke inhuur

Wet DBA update

Door Tim ten Velden op 23-11-2016

U hebt het nieuws van afgelopen vrijdag ongetwijfeld meegekregen. Wet DBA is opgeschort ofwel de implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018.

De stortvloed aan nieuwsberichten zijn vaak niet duidelijk in de consequenties van dit uitstel. Na het doornemen van de voortgangsrapportage van Staatssecretaris Wiebes en het bijbehorende advies van de Commissie Boot snappen wij wel waarom... er blijft veel onduidelijk.

Toch zijn er aanknopingspunten die we vanuit Between met u willen delen.

 

Impact op huidige situatie

 • De implementatie periode wordt verlengd tot 1 januari 2018
 • De repressieve handhaving is tevens opgeschort tot 1 januari 2018

Uitzondering: Wel repressieve handhaving bij evidente kwaadwillende

Kwaadwillend is als volgt gedefinieerd: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)”

 

Adviesrapport Commissie Boot

In haar adviesrapport geeft de Commissie Boot een aantal indicatoren die wijzen op Dienstbetrekking of Zelfstandigheid:

 

Dienstbetrekking

 • Aantal uren besteed aan de opdracht > Meer uur per week neigt naar dienstbetrekking
 • Uurtarief > Een uurtarief dat vergelijkbaar is met het bruto CAO-loon
 • Tijdsduur van de opdracht > Een lange tijdsduur wijst op dienstbetrekking
 • Aard van de werkzaamheden > De werkzaamheden behoren tot de ‘core business’ van het bedrijf
 • Omschrijving van de werkzaamheden > Algemene omschrijving van de opdracht

 

Zelfstandigheid

 • Aantal uren besteed aan de opdracht > Hoe minder hoe beter. Opgegeven voorbeeld: 5 uur per week/ 65 uur per kwartaal / 260 uur per jaar
 • Uurtarief > Duidelijk hogere vergoeding dan de gebruikelijke werknemersbeloning (150% bruto CAO-loon)
 • Tijdsduur van de opdracht > Een korte tijdsduur wijst op zelfstandigheid. Opgegeven voorbeeld: 6 maanden
 • Aard van de werkzaamheden > De werkzaamheden behoren niet tot de ‘core business’ van het bedrijf of specialistische werkzaamheden
 • Omschrijving van de werkzaamheden > Gedetailleerde omschrijving van de opdracht

 

Uiteraard zijn wij met z’n allen niet kwaadwillend. Uit ervaring weten wij dat uw bedrijf net als Between integriteit en compliancy hoog in het vaandel heeft staan. Om de schijn van kwaadwillend niet onnodig tegen ons te krijgen is het raadzaam ook in deze overgangsperiode blijvend aandacht te besteden aan bovenstaande indicatoren. Waarbij vooral de aard van de werkzaamheden, omschrijving van de werkzaamheden en het tarief van belang zijn.

 

Vooruitblik op mogelijke wetsaanpassing

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk door dat de huidige wetgeving niet aansluit op het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Wiebes is voornemens om hier passende maatregelen voor te nemen. Twee van de drie criteria voor dienstbetrekking (‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’) worden heroverwogen om een betere aansluiting te vinden bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Wiebes denkt hier nog voor de verkiezingen duidelijkheid in te verschaffen. Onze verwachting is dat dit pas na de verkiezingen zal zijn.

Opvallend is dat hierin specifiek de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt genoemd, waarbij het criterium gezagsverhouding tot ongewenste knellende effecten leidt. Dit schept bij ons de verwachting dat voor deze gevallen een versoepeling gaat plaatsvinden. Dit wordt onderschreven door de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Boot. Een van de aanbevelingen van de Commissie Boot is het in ogenschouw nemen van het tarief. De commissie stelt dat als het tarief een duidelijk hogere vergoeding betreft dan de gebruikelijke werknemersbeloning er sprake is van een onafhankelijke marktpositie. Indien er sprake is van een onafhankelijke marktpositie dan moet de bedoeling van de partijen de doorslag geven, volgens de Commissie Boot. Met andere woorden: een hoog tarief is een indicatie van zelfstandigheid.

 

Conclusie

Het rapport verandert weinig maar er is hoop. Een volgende update vanuit Wiebes staat gepland voor april 2017. Zodra er meer bekend wordt kunt u ervan uitgaan dat wij u informeren. In de tussentijd gaat Between door met het opkomen voor de belangen van zowel zzp’ers als klanten die uiteraard zorgeloos gebruik willen maken van de diensten van zelfstandig professionals.

 

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u altijd contact opnemen met Between. Dit kan naar het algemene telefoonnummer 020 – 584 0857 of bel direct met uw contactpersoon.

 

Blog
Modelovereenkomst
Wet DBA
Wiebes