Modelovereenkomsten Q&A

Informatie over Wet DBA en de Modelovereenkomsten

Between is momenteel met haar klanten in gesprek om te kijken in hoeverre de opdrachten kwalificeren als een opdracht voor een zelfstandige en wat er eventueel aangepast dient te worden in zowel de contractuele- als feitelijke uitvoering.

 

Ik heb de checklist ingevuld en nu?

Op basis van de uitkomsten van de checklist hebben we u een terugkoppeling gegeven over de waarschijnlijkheid dat de Belastingdienst u als zelfstandige zal accepteren. De vraag of u uw huidige opdracht of een toekomstige opdracht als zelfstandige kan uitvoeren hangt echter ook af van de karakteristieken van de specifieke opdracht. Between is momenteel met haar opdrachtgevers in gesprek om te kijken in hoeverre de opdrachten kwalificeren als een opdracht voor een zelfstandige en wat er eventueel aangepast dient te worden (zowel contractueel als in de feitelijke uitvoering). Zie ook “Wat doet Between op dit moment voor mij als zzp’er?”

 

Kan het zo zijn dat ik wel als zelfstandige kwalificeer maar in een opdracht toch op de loonlijst moet staan omdat de opdracht zich er niet toe leent?

Dit is inderdaad helaas mogelijk. Doordat de vraag of er sprake is van een dienstverband of zelfstandigheid per specifieke opdracht bepaald wordt kan het zo zijn dat u volgens de Belastingdienst (http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/) als ondernemer kwalificeert, echter dat u op sommige opdrachten niet als zelfstandige wordt gezien. De Belastingdienst adverteert dat u in dergelijke gevallen gebruik kunt maken van de absorptieregeling. Echter werkt dit alleen als de ene opdracht in loondienst slechts een klein onderdeel is van uw totale (ondernemers) werkzaamheden gedurende een jaar.

 

Welke acties kan ik als zzp’er zelf nog/al ondernemen?

Wij raden u aan de ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst in te vullen en een pdf-bestand van de ingevulde checklist en uitkomst daarvan op te nemen in uw administratie. Dit ter onderbouwing van uw standpunt dat u zelfstandige bent. Wat doet Between op dit moment voor mij als zzp’er? Between is in overleg met haar klanten om te kijken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om te werken als zelfstandige op de opdrachten bij deze klanten. Daarnaast is Between in overleg met de Belastingdienst over modelovereenkomsten specifiek voor de opdrachten die bij de klanten van Between lopen.

Tegelijk is Between als actief lid van de BOVIB betrokken bij de discussies om te komen tot een branche brede oplossing/modelovereenkomst.

 

Wanneer kan ik resultaten verwachten?

Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde modelovereenkomsten voor de opdrachten bij de huidige klanten beschikbaar. Dit komt doordat de wetgeving pas net geïmplementeerd is en het niet alleen voor u als zzp’er, voor de intermediairs en klanten maar ook voor de Belastingdienst een nieuw systeem is. De overleggen tussen partijen nemen dan ook de nodige tijd in beslag. Vandaar ook de overgangsperiode tot 1 mei 2017. Wanneer wij wel volledig overgaan op het werken met modelovereenkomsten is dus afhankelijk van de voortgang van eerdergenoemde gesprekken. Dit zal ruim voor 1 mei 2017 zijn.

 

Wat gebeurt er zolang er nog geen modelovereenkomst is?

Zoals uit bovenstaande blijkt is Between in overleg met de Belastingdienst over modelovereenkomsten specifiek voor de opdrachten die bij de klanten van Between lopen. Anticiperend op deze uitkomsten brengt Between de mogelijke knelpunten in kaart. Daarnaast vragen wij u bij uw reactie op een aanvraag in plaats van de VAR een kopie van de ingevulde ondernemerschecklist te overhandigen.

 

Wat gebeurt er met mijn huidige contract als er een goedgekeurde modelovereenkomst komt?

Het lopende contract zal vervangen worden door de goedgekeurde modelovereenkomst. Wij verwachten niet dat de voorwaarden en werkwijze van de opdrachten hierdoor significant zullen wijzigen. Het wordt alleen beter beschreven in de contracten. Mocht er toch sprake zijn van wijzigingen in werkwijze of contractvoorwaarden zullen deze uiteraard met u als zzp’er besproken worden en u de keus gegeven worden de opdracht te continueren onder de gewijzigde voorwaarden, de opdracht onder ongewijzigde voorwaarden voort te zetten in loondienst of de opdracht terug te geven.

 

Wat gebeurt er met mijn huidige contract als er geen goedgekeurde modelovereenkomst komt?

Indien de conclusie is dat de opdracht niet kan kwalificeren als zelfstandige maar dat sprake is van een dienstverband dan zal de zzp’er de keus krijgen de opdracht terug te geven of verder uit te dienen in loondienst. Dit kan in loondienst van de eindklant zijn of een verloning en detachering via een van de aan Between gelieerde partijen.

 

Meer weten?

Hebt u verder nog vragen? Wij staan u graag te woord. Lees ook het eerder gepubliceerde whitepaper via deze link.
U kunt contact opnemen via het contactformulier of bel direct naar ons algemene nummer 020-584 08 57.