ISO-certificering

Between voldoet aan internationaal geldende standaarden

Normen voor kwaliteitsborging

De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele slaan op generieke managementsystemen. De eerste officiële ISO-norm dateert uit 1987 en betrof een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging die zijn oorsprong vindt in de militaire industrie. Vanuit de wetenschap kwam geleidelijk de vraag naar gelijksoortige normen. Op verschillende plaatsen ter wereld werden normen ontwikkeld, zoals die van de BSI (British Standards Institution) en NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Door toename van grensoverschrijdende handel ontstond de behoefte aan een wereldwijd geaccepteerde norm. Van daaruit ontstond het ISO.
 

Kwaliteit zit in de genen van Between

Kwaliteit zit in onze medewerkers en ook in de bedrijfsprocessen van Between. Between is sinds jaar en dag ISO 9001 (Kwaliteit) gecertificeerd. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Between heeft sinds 2012 de Milieucertificering (ISO 14001) op zak. ISO 14001 is de standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

En vanaf december 2015 is Between gecertificeerd op het gebied van Informatiebeveiliging (ISO 27001), de standaard waarin wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht kan worden in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie.

ISO-certificaat 9001ISO-certificaat 14001

ISO-certificaat 9001 en ISO-certificaat 14001

 

ISO-certificaat 27001

ISO-certificaat 27001