Between en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018, zorgt in heel Europa voor uniforme regels op het gebied van gegevensbescherming. Deze verordening is van toepassing op bedrijven die zijn gevestigd in de EU en op multinationals die persoonlijke gegevens over individuen in de EU verwerken.

Hoewel veel van de beginselen voortbouwen op de huidige regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (2001), heeft de AVG een breder toepassingsgebied, meer normatieve voorschriften en aanzienlijke boetes. De AVG vereist bijvoorbeeld een hogere norm voor instemming voor het gebruik van sommige typen gegevens en bevat meer rechten voor individuen met betrekking tot toegang tot hun gegevens en het overdragen ervan. Bij Between zijn wij zeer bewust van onze verplichtingen omtrent gegevensverwerking en privacy.

Between en onze verplichtingen

Gegevensbescherming staat centraal binnen Between. Wij voldoen aan de huidige Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, hierin zijn wij AVG-compliant. Meer informatie over gegevensverwerking en privacy is te lezen op de privacybeleid pagina.

Dat wij privacy, gegevensbescherming en wettelijke verplichtingen serieus nemen is onder andere te herleiden uit onze ISO-certificeringen 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu) en 27001 (Informatiebeveiliging).

Contact

Voor vragen over gegevensverwerking en privacy is er de mogelijkheid om contact op te nemen met onze privacy officer. Dit e-mailadres is te vinden op onze contactpagina.