Between en de Modelovereenkomst

AMSTERDAM, 28 juli 2016 – Between heeft de beschikking over een goedgekeurde modelovereenkomst. Dit is goed nieuws voor al onze relaties! Zowel klanten, leveranciers als professionals vragen zich terecht af wat de status is van deze ontwikkelingen.

Wat is de modelovereenkomst?

Staatssecretaris WiebesEven terug naar het begin. Volgens staatssecretaris Wiebes werd de VAR te veel misbruikt. Bij misbruik kon alleen de zzp’er beboet worden en ging de opdrachtgever altijd vrijuit. De gewenste verandering was tweeledig:

  1. het misbruik moet worden ingeperkt;
  2. en de naheffingsrisico’s moeten eerlijker worden verdeeld tussen zzp’er en opdrachtgever.

Als vervanger voor de VAR is een stelsel van modelovereenkomsten in het leven geroepen middels de implementatie van de Wet DBA.

De modelovereenkomst is een gestandaardiseerd contract waarin je vooraf vastlegt hoe je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar wilt gaan samenwerken. Hierbij ligt de nadruk op de fiscaal-rechtelijke aspecten die een onderscheid maken tussen dienstbetrekking en zelfstandigheid. De Belastingdienst geeft op basis van deze modelovereenkomst vooraf duidelijkheid of deze samenwerking kwalificeert als dienstbetrekking of als de inhuur van een zelfstandige.

Er is een goedgekeurde modelovereenkomst beschikbaar!

Between heeft dus de beschikking over een goedgekeurde modelovereenkomst. Deze huidige versie heeft echter één nadeel en dit nadeel geldt voor alle modelovereenkomsten die tot nu toe zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Het betreft de referentie naar de gebruikelijke duur.

Gebruikelijke duur

Het komt erop neer dat het oordeel van zelfstandigheid geldt zolang de opdracht niet langer duurt dan voor deze werkzaamheden gebruikelijk is. Wat onder ‘gebruikelijk’ wordt verstaan of hoe ‘gebruikelijk’ bepaald dient te worden is niet gedefinieerd door de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst dit niet heeft gedefinieerd ontstaat er onzekerheid. Met name voor onze overheidsklanten – met de vele verlengingen – brengt deze bepaling onzekerheid met zich mee.

Wij zijn in gesprek met de Belastingdienst

Dit doet Between individueel én als lid van de BOVIB. Daar de uitdaging voor de hele branche geldt en wij als Between van mening zijn dat de branche als geheel en ook iedere individuele partij het best gebaat is bij een breed gedragen éénduidige oplossing. De gesprekken met de Belastingdienst verlopen constructief maar stroef. Deze gesprekken zijn er met name op gericht een alternatief te formuleren voor de bepaling “gebruikelijke duur”.

Wilt u meer informatie over de Modelovereenkomst, lees dan ook het eerder gepubliceerde whitepaper.
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Vincent van der Mark

mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur bij Between