Gunning aanbesteding Nuffic voor Between

De raamovereenkomst voor de brokerdienstverlening inhuur professionals van Nuffic is gegund aan Between. Daarmee is Between de enige dienstverlener die externe medewerkers aan Nuffic gaat leveren.

ICT- en non-ICT professionals

Between gaat per 1 mei 2018 twee jaar lang ICT-professionals en non-ICT-professionals leveren aan Nuffic. Deze raamovereenkomst kan hierna met twee keer een jaar verlengd worden.

Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Het is een onafhankelijke non-profitorganisatie gevestigd in Den Haag. Nuffic speelt een belangrijke rol in het bevorderen van internationale samenwerking in het onderwijs tussen Nederland en andere landen. Het betreft het hele onderwijsspectrum, van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Interessante uitbreiding

Algemeen directeur Rein Buijtelaar: “Na de verkregen gunningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, UWV en Belastingdienst ICT en non-ICT eind vorig jaar, laat het gegund krijgen van de raamovereenkomst met Nuffic zien dat we met Between op volle kracht vooruitgaan. Deze gunning is een prachtige uitbreiding binnen ons groeiende onderwijsdomein.”