Van rechtszekerheid naar onzekerheid en risico’s op gevangenisstraf

DIEMEN, 25 februari 2016 – De vervanging van de VAR door de modelovereenkomsten per 1 april 2016 is een feit. Maar van duidelijkheid is allerminst sprake. Het begrip werkgeverschap en daarmee de vraag of er fiscaal gezien sprake is van zelfstandigheid of een dienstbetrekking is situatie afhankelijk en laat zich moeilijk vangen in een ‘model-’overeenkomst.

Onduidelijk

Daarnaast is het niet van alle variabelen duidelijk wat voor een impact het heeft en waar de grens ligt tussen zelfstandigheid en dienstbetrekking. Een voorbeeld is de looptijd van de (achtereenvolgende) opdrachten bij een opdrachtgever. Als een ZZP-er 5 jaar voor een opdrachtgever werkt, is hij/zij dan te afhankelijk en wordt een dienstverband aanwezig geacht? Of is hij/zij dan een goede ondernemer die zijn/haar klant weet te binden, zoals ook de grotere ondernemingen dat proberen?

Onzekerheid

Echter, de (rechts-)onzekerheid gaat nog een stap verder dan puur het fiscale vraagstuk. In een van haar nieuwsberichten merkt Fiscount terecht op dat het handelen volgens bepaalde reeds goedgekeurde overeenkomsten kan leiden tot een gevangenisstraf:

“De Belastingdienst heeft overeenkomsten goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding in een overeenkomst is nietig. Sterker nog, als de opdrachtgever de premies toch verhaalt, krijgt hij een gevangenisstraf of een geldboete.”

Met andere woorden het wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Goede voorbereiding en voorlichting vooraf is essentieel om nare verrassingen achteraf te voorkomen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet. Het eerder gepubliceerde whitepaper hebben we geactualiseerd. Download het whitepaper voor meer informatie over modelovereenkomsten. Hierin staan ook mijn contactgegevens mocht u na het lezen van het whitepaper nog vragen hebben.
Vincent van der Mark
mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur bij Between