Wijziging algemene inkoopvoorwaarden

De huidige algemene inkoopvoorwaarden (hierna AIV) van Between dateren van 1 oktober 2013. In de tussentijd zijn er een aantal zaken veranderd op het gebied van wet- en regelgeving. Om onze AIV beter aan te laten sluiten op de huidige wet- en regelgeving en de tijdsgeest in zijn algemeenheid hebben wij onze AIV met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende:

  • Ten behoeve van de identificatie wordt niet langer meer verwezen naar een vereiste kopie ID. Dit is vervangen door het vereiste om identificatie kenmerken aan te leveren. Dit zal in de praktijk worden vormgegeven middels een door beide partijen te ondertekenen en met het originele ID-bewijs te verifieren Identificatie formulier.
  • De vrijwaringsprocedure is veranderd. Vanaf 1 januari 2016 (dus feitelijk voor het eerst over het eerste kwartaal 2016) zal vrijwaring geschieden middels betaling van een deel van de factuur op de G-rekening of slechts in uitzonderingsgevallen middels overlegging van een ‘assurance report inzake inlening personeel’, zoals voorgeschreven door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, ondertekend door een externe accountant (=RA of AA met accreditatie).

De meest recente versie van onze AIV kunt u hier vinden.