modelovereenkomst

Staatssecretaris trekt te Snel conclusies

Op 5 maart heeft staatssecretaris Snel de kamer geïnformeerd over de Rapportage toezichtsplan arbeidsrelaties. Dit bericht is door verschillende media al opgepakt en gedeeld. Vaak met als schokkende…

Hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA pas in najaar 2018

De hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA volgt pas in het najaar van 2018. Dit schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil meer tijd om aantal…

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020. Dit schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan…

Wet DBA vervangen door opdrachtgeversverklaring

Volgens gepresenteerde kabinetsplannen komt er een Opdrachtgeversverklaring die bedrijven vooraf zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen. Deze opdrachtgeversverklaring komt in plaats van de…

Wet DBA update

U hebt het nieuws van afgelopen vrijdag ongetwijfeld meegekregen. Wet DBA is opgeschort ofwel de implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. De stortvloed aan nieuwsberichten…

Komt tijd, komt raad.. zelfs bij Wiebes

In onze eerdere communicaties hebben wij meermalen onze kritiek geuit op de Wet DBA. In ons blog van 29 september hebben wij zelfs gewezen op het feit dat het echte probleem is: De verouderde criteria…

Werken met modelovereenkomsten – een handreiking

Er heerst nog veel onrust en onduidelijkheid over de Wet DBA. Het is ook zeker niet een wetswijziging waar wij achter staan. Wij zien liever een alternatief zoals ook beschreven in Wet DBA remt de vooruitgang.…

Wet DBA remt de vooruitgang

De heersende onrust en uiteenlopende problemen met betrekking tot de modelovereenkomst. Elke dag lezen we erover in de media. Er worden open brieven gepubliceerd die de staatssecretaris vragen om verandering.…

Between en de Modelovereenkomst

AMSTERDAM, 28 juli 2016 - Between heeft de beschikking over een goedgekeurde modelovereenkomst. Dit is goed nieuws voor al onze relaties! Zowel klanten, leveranciers als professionals vragen zich terecht…

Van rechtszekerheid naar onzekerheid en risico’s op gevangenisstraf

DIEMEN, 25 februari 2016 - De vervanging van de VAR door de modelovereenkomsten per 1 april 2016 is een feit. Maar van duidelijkheid is allerminst sprake. Het begrip werkgeverschap en daarmee de vraag…