5 redenen om een interim professional in te huren

Freelance opdrachten vinden

Voor organisaties kan de afweging tussen het inhuren van een interim professional of het in dienst nemen van een werknemer soms lastig zijn. Ondanks dat organisaties soms projecten hebben lopen huren zij geen professionals in maar kiezen zij ervoor dit intern op te lossen. Toch kan het soms handiger zijn om weldegelijk professionals in te huren. In dit artikel zullen wij vijf redenen geven waarom jij juist wel interim professionals moet inhuren.

 

1. Een andere kijk

Als jij projecten intern wilt uitvoeren met jouw eigen werknemers, kan het zijn dat zij geen frisse blik hebben op het project. Interim professionals hebben dit juist wel. Omdat zij van opdracht naar opdracht gaan hebben zij veel ervaring in hetgeen centraal staat in het project. Bovendien hebben zij hetgeen wat in het project centraal staat, bij meerdere organisaties gedaan waardoor zij een andere kijk hebben op het project dan een werknemer in dienstverband. Bovendien kijken professionals wellicht met een kritischere blik op het project dan een werknemer. Dit ten goede voor de organisatie.

 

2. Geen tijd te verliezen

Wanneer jij een organisatie bent waar vaak projecten worden uitgevoerd, is het belangrijk dat de doorstroming goed is. Dit houdt in dat een organisatie direct iemand nodig heeft om de goede doorstroom te behouden. Als je op zoek wilt gaan naar een nieuwe werknemer kan dit lang duren. Allereerst begint het zoekproces en als iemand eenmaal is aangenomen begint het inwerk proces. Dit kost allemaal tijd. Interim professionals daarentegen werken solo. Zij gaan van project naar project wat betekent dat zij genoeg ervaring hebben met wat er moet gebeuren gedurende een project. Inwerken is dan niet nodig. Door interim professionals in te huren wordt er geen tijd verbruikt en wordt de goede doorstroom van projecten behouden.

 

3. Kennis en expertise

Zeker voor organisaties die veel projecten uitvoeren die expertise vereisen, zijn interim professionals de oplossing. Terugvallend op een eerder punt duurt het zoeken naar nieuwe werknemers niet alleen langer, het zoeken naar werknemers met een bepaalde expertise kan wellicht nog langer duren. Door op project basis interim professionals in te huren via bijvoorbeeld Between, heb jij sneller de beschikking over expertise.

 

4. Lagere kosten

Voor een organisatie is het veel goedkoper om interim professionals in te huren. Zo zijn interim professionals goedkoper dan werknemers voor een organisatie omdat een organisatie geen loonbelasting, verzekeringen of vakantiegeld hoeft te betalen. Interim professionals werken logischerwijs zelfstandig wat inhoudt dat zij zelf bepalen waar zij voor verzekerd zijn en waarvoor niet. De mogelijkheid bestaat dus dat zij vele malen goedkoper zijn dan een werknemer en wellicht meer expertise bezitten.

 

5. Flexibiliteit

Tot slot de flexibiliteit. Hier kunnen we kort en krachtig over zijn. Werknemers werken op kantoor en interim professionals kunnen werken waar zij willen. Dit zorgt voor veel flexibiliteit. Deze flexibiliteit is natuurlijk niet zozeer in het belang van de opdrachtgever. Wat wel van belang is voor de opdrachtgever, is dat als deze een tijd weinig budget, deze geen personeel hoeft te betalen als deze opdrachtgever interim professionals inhuurt. Zodoende zorgt het inhuren van interim professionals ook voor een bepaalde flexibiliteit bij de opdrachtgever.

Ben jij geïnteresseerd in het inhuren van interim professionals? Kijk dan op de website van Between.