Headfirst Plugin

Opdrachten

Waar ben je naar op zoek?

Filters

Alle filters wissen

Opdrachtgever

Alles chevron-icon
 • Belastingdienst ICT (2022)
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) (ICT)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (BT)
 • DUO Groningen
 • Gemeente Ede
 • HR - Belastingdienst (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • HR - Dienst Justitiële Inrichtingen (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • HR - DUO (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • HR - Ministerie van Financiën (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • HR - Ministerie van Justitie en Veiligheid (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • HR - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (HR - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (ICT)
 • Min. BZK - Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))
 • Min. BZK – BZK2 (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))
 • Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))
 • Min. BZK – Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken - Logius (BT)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid - Raad voor de Rechtspraak
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Stichting ICTU (BT)
 • Stichting Nuffic
 • UWV Amsterdam (BT)
 • Locatie

  Alles chevron-icon
 • Amersfoort
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Assen
 • Den Haag
 • Ede
 • Gouda
 • Groningen
 • Leeuwarden
 • Rotterdam
 • Ter Apel
 • Utrecht
 • Zwolle
 • Startdatum (vanaf)

  Alles chevron-icon

  Max. uren per week

  Alles chevron-icon

  Max. afstand

  Geen chevron-icon

  Filters

  Filters en sortering