Certificeringen

Onze certificeringen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze dienstverlening te waarborgen beschikken wij over de volgende certificeringen van onafhankelijke instanties.

ISO 14001 (milieu certificering) 

Between is ISO 14001-gecertificeerd. ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen.

 


ISO 9001 (kwaliteit)

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Doordat we ISO 9001 als kwaliteitssysteem hebben geïmplementeerd zijn onze klanten, partners, leveranciers en zzp’ers verzekerd van een continue kwaliteitsverbetering.


ISO 27001 (informatiebeveiliging) 

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificering toont aan dat we onze informatieprocessen continu beheersen, verbeteren en dat we de vertrouwelijkheid van bedrijfskritische (klant)informatie borgen.


Great place to work

Het medewerkersonderzoek richt zich op vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. De Trust Index™ maakt ontastbare thema’s als vertrouwen en werkplezier tastbaar aan de hand van data.


Wanneer je meer wil weten over ons beleid betreft kwaliteit, milieu en certificeringen kan je ons kwaliteits- en milieubeleid opvragen bij Quality@headfirst.nl.

Het SNA-keurmerk

Een onderneming met een SNA-keurmerk wordt beoordeeld op zijn verplichting uit arbeid, deze bestaat o.a. uit de volgende punten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

Contactformulier Between

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Volg ons:

Recruitment

Tel:  020 – 584 08 59
recruitment@nl.between.com

Contracting

Tel: 020 – 584 08 52
contracting@nl.between.com

Financiën

Tel: 020 – 584 08 53
finance@nl.between.com