Versnelde tariefstijging van gemiddeld 10,3 procent voor zzp’ers en gedetacheerden in 2022

Ruim 3 procentpunt meer dan voorspelling in december 2021

Flexibel werkenden, meer specifiek zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, zijn in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7 procent duurder geworden. Over heel dit jaar wordt 10,3 procent tariefstijging verwacht, waarbij inflatie en schaarste de stuwende krachten zijn. Dit blijkt uit data en het tariefvoorspellingsmodel van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-techdienstverlener HeadFirst Group. Hiermee overstijgt het de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel, die voor de eerste helft van 2022 bleef steken op 3,1 procent.

Inflatie en schaarste drijven uurtarief verder op
De verwachting is dat het uurtarief aan het eind van het jaar gemiddeld met 10,3 procent is toegenomen. Ruim 3 procentpunt meer dan HeadFirst Group en Intelligence Group in december 2021 voorspelden. Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group: “Deze versnelling is enerzijds het gevolg van de sneller oplopende inflatie en aanblijvende schaarste op de arbeidsmarkt. Anderzijds is de onzekerheid rondom corona afgenomen, die er eind 2021 wel was en toen voor een kleine druk op de tarifering zorgde.”

Stijging salarissen blijft achter

Salarissen kennen ook een recordstijging, blijkt uit recente cijfers van de arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers AWVN. Door een record-maandgemiddelde van 3,8 procent in juni komt de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor de eerste helft van 2022 uit op 3,1 procent.  Daarmee blijven de salarissen wel achter op de inflatieverwachting van het Centraal Planbureau van gemiddeld 5,2 procent en de gemiddelde tariefstijging van professionals.

Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group: “Flexibel werkenden hebben sneller profijt van tariefontwikkelingen door de opeenvolging van verschillende opdrachten. Vanzelfsprekend betekent het ook dat tarieven eerder dalen bij een minder schaarse arbeidsmarkt en een lagere inflatie, wat zelden tot nooit voorkomt bij CAO’s. Zo dragen ondernemers – wat zzp’ers en detacheringsbureaus zijn – de lusten als de lasten van de belangrijke, flexibele rol die zij innemen om onze arbeidsmarkt en daarmee onze economie draaiende te houden.”

Automonteurs boeren goed

Automonteurs kunnen met 15,9 procent dit jaar de grootste stijging van het uurtarief verwachten, gevolgd door medewerkers drukkerij en kunstnijverheid en lassers en plaatbewerkers (15,4 procent). Daarnaast is de voorspelling dat metaalbewerkers en constructiewerkers, radio- en televisietechnici, software- en applicatieontwikkelaars en meubelmakers, kleermakers en stoffeerders profiteren van een uurtariefstijging van ongeveer 15 procent. Bouwarbeiders afbouw kunnen met 6,8 procent de laagste stijging van het uurtarief verwachten, gevolgd door loodgieters en pijpfitters (7,3 procent). Daarnaast is de voorspelling dat de uurtariefstijging van timmerlieden, bouwarbeiders ruwbouw en schilders en metaalspuiters in 2022 niet boven de 8 procent uitkomt.

De Talent Monitor ‘Update – prognose tariefontwikkeling professionals 2022’ is gratis te downloaden op headfirst.group.

Over Intelligence Group

Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data worden in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, via rapporten, dashboards en API’s.

Over HeadFirst Group

HeadFirst Group is een toonaangevende internationale HR-techdienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, zoals Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld zestienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn MSP-dienstverlener Staffing Management Services, RPO- en recruitmentspecialist Sterksen en de intermediairs HeadFirst en Between.

Noot voor de redactie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Natasja Spooren, PR & Content Specialist bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of marketing@headfirst.nl.