De Vreemdelingenketen selecteert Between als IT-inhuurpartner

Between heeft na deelname aan een Europees aanbestedingstraject een gunning
ontvangen als één van de acht partners voor externe inhuur van IT-professionals voor
de Vreemdelingenketen. De intermediair wordt daarmee de komende jaren mede
verantwoordelijk voor de werving en selectie van kwalitatieve tijdelijke professionals
en de bijbehorende administratieve afhandeling. De overeenkomst heeft als
ingangsdatum 1 april 2023, met een looptijd van vier jaar en een geraamde
opdrachtwaarde van ruim 235 miljoen euro.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) – samen bekend als de Vreemdelingenketen
– spelen een belangrijke rol in de opvang en begeleiding van vreemdelingen in Nederland.
Binnen de uitvoering van de Vreemdelingenketen speelt technologie een steeds
belangrijkere rol, van het effectiever kunnen identificeren en registeren van vreemdelingen
tot het stroomlijnen van de processen binnen én tussen de verschillende instanties. In het
geval hiervoor speciale vaardigheden nodig zijn, wordt een beroep gedaan op externe
professionals. De komende vier jaar ligt de focus op de inhuur van professionals voor onder
andere informatieanalyse, projectmanagement, functioneel beheer, technisch
ontwerp/applicatieontwikkeling, testmanagement, applicatiebeheer en systeemontwikkeling.

Groot netwerk van professionals
Met ruim 20 jaar ervaring, een breed netwerk en een grote database van professionals is
Between een uitgelezen partner voor deze zoektocht. Koen van Rijn, Director Intermediair
Services vertelt: “We zijn zeer verheugd om deze overeenkomst met IND, COA en DT&V af
te hebben gesloten voor de komende vier jaar. In de overeenkomst is ook onze
zusterorganisatie HeadFirst B.V. aangesloten als onderaannemer. Via ons gezamenlijk
online platform Select worden openstaande opdrachten aangeboden aan een groep van
duizenden geregistreerde professionals. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij
zorgen voor een maximale ontsluiting van de markt en dat we de Vreemdelingenketen van
voldoende passende IT-kandidaten kunnen voorzien.”

Onderaannemers
Naast zusterorganisatie HeadFirst B.V. wordt er samengewerkt met een groot aantal andere
onderaannemers. Ook 2 Test IT B.V., CoreBase B.V., Devoteam Nederland B.V., Doxis
B.V., Grabowsky B.V., IT Topdogs Full Stack Development B.V., NLX Software B.V.,
PLUSIT B.V., QSNL B.V., Quest4 B.V., Quintor B.V., Quoratio B.V., SOA People Nederland
N.V., Sterksen B.V., Teamwerk Participatiediensten B.V., Unisys Nederland N.V., ZZA B.V.,
Blaud B.V., Specialisterren B.V., Valori Interim B.V., EXPR B.V. zullen de komende vier jaar
hun belangrijke bijdrage leveren.

Over Between Staffing
Between Staffing – onderdeel van HeadFirst Group – bestaat sinds 2000 en zoekt, vindt en
contracteert professionals voor interim opdrachten bij grote opdrachtgevers. Between
ontzorgt opdrachtgevers rondom inhuurrisico’s, geeft advies over inhuurprocessen,
benchmarkt op kwaliteit en tarief en verzorgt contractbeheer en payrolling. Tot de
opdrachtgevers behoren een groot deel van de centrale overheid, banken, verzekeraars,
provincies, universiteiten, multinationals en system integrators.