Opdrachten

Dienst Justitiële Inrichtingen (BT) Business Consultant

Business Consultant

Info

Functie

Business Consultant

Locatie

Gouda

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

30.06.2023 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

137940

Sluitingsdatum

date-icon09.06.2023 clock-icon08:06

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
Als projectmedewerker 'Innovatie voor veiligheid en ondermijning' meewerken aan: het opstellen van het projectplan en deelplannen, organiseren van werksessies met collega's, het begeleiden van deze sessies en het uitwerken van de opgehaalde resultaten, het leggen van contacten met bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, het betrekken van collega's bij de diverse deelprojecten, het uitvoeren van gerichte praktische onderzoeken (o.a. naar beschikbare oplossingen in binnen- en buitenland), het zorgdragen voor communicatie over het project en de deelprojecten.

Dit in samenwerking met de projectcoördinator 'innovatie voor veiligheid en ondermijning', de projectteams die gevormd gaan worden rondom de projecten en de leden van Team Innovatie.


Achtergrond opdracht
De innovatieboard en het Beraad hebben voor de komende periode de thena's 'Ondermijning en veiligheid' als strategische doelen gesteld waarop innovatie gevraagd wordt bij te dragen. Dit betekent dat we innovatie gaan ‘kantelen’ naar deze strategische doelen. Voor het doel ‘personeelskrapte’ is een apart plan gemaakt met bijbehorende innovatie-aanvraag. Deze aanvraag ziet op de 2 andere strategische thema’s: veiligheid en ondermijning.

Op verzoek van het Beraad is een uitwerking gemaakt van de werkwijze voor innovatie die past bij het werken aan deze strategische vraagstukken. Deze werkwijze combineert 2 stappen, die parallel uitgevoerd worden:
1) Exploreren van het vraagstuk, in de context van ons werkveld, met als doel om gerichte innovatievoorstellen te formuleren.
2) Innovaties uitvoeren en daarvan leren.


Organisatorische context en cultuur
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IVondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.
Eisen
Werk- en denkniveau

kandidaat is in het bezit van een HBO diploma.
Kandidaat heeft werkervaring bij DJI of een vergelijkbare overheidsorganisatie binnen het veiligheidsdomein. (3 jaar, bewezen)
Ervaring met het werken met zowel operationeel als tactisch personeel. (3 jaar, bewezen)


Wensen
Competenties
Communiceren
Analytisch
Motiveren
Structureren
Organisatie sensiviteit

Aanvullende kennis
kandidaat heeft ervaring in een werkdomein. Zoals Politie, jeugdreclasering, COA, enz.

Overige functiewensen
De eerste periode is de inzet 24 uur waarna in overleg wordt verhoogd naar 32 uur

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Dienst Justitiële Inrichtingen (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
Als projectmedewerker 'Innovatie voor veiligheid en ondermijning' meewerken aan: het opstellen van het projectplan en deelplannen, organiseren van werksessies met collega's, het begeleiden van deze sessies en het uitwerken van de opgehaalde resultaten, het leggen van contacten met bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, het betrekken van collega's bij de diverse deelprojecten, het uitvoeren van gerichte praktische onderzoeken (o.a. naar beschikbare oplossingen in binnen- en buitenland), het zorgdragen voor communicatie over het project en de deelprojecten.

Dit in samenwerking met de projectcoördinator 'innovatie voor veiligheid en ondermijning', de projectteams die gevormd gaan worden rondom de projecten en de leden van Team Innovatie.


Achtergrond opdracht
De innovatieboard en het Beraad hebben voor de komende periode de thena's 'Ondermijning en veiligheid' als strategische doelen gesteld waarop innovatie gevraagd wordt bij te dragen. Dit betekent dat we innovatie gaan ‘kantelen’ naar deze strategische doelen. Voor het doel ‘personeelskrapte’ is een apart plan gemaakt met bijbehorende innovatie-aanvraag. Deze aanvraag ziet op de 2 andere strategische thema’s: veiligheid en ondermijning.

Op verzoek van het Beraad is een uitwerking gemaakt van de werkwijze voor innovatie die past bij het werken aan deze strategische vraagstukken. Deze werkwijze combineert 2 stappen, die parallel uitgevoerd worden:
1) Exploreren van het vraagstuk, in de context van ons werkveld, met als doel om gerichte innovatievoorstellen te formuleren.
2) Innovaties uitvoeren en daarvan leren.


Organisatorische context en cultuur
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IVondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.
Eisen
Werk- en denkniveau

kandidaat is in het bezit van een HBO diploma.
Kandidaat heeft werkervaring bij DJI of een vergelijkbare overheidsorganisatie binnen het veiligheidsdomein. (3 jaar, bewezen)
Ervaring met het werken met zowel operationeel als tactisch personeel. (3 jaar, bewezen)


Wensen
Competenties
Communiceren
Analytisch
Motiveren
Structureren
Organisatie sensiviteit

Aanvullende kennis
kandidaat heeft ervaring in een werkdomein. Zoals Politie, jeugdreclasering, COA, enz.

Overige functiewensen
De eerste periode is de inzet 24 uur waarna in overleg wordt verhoogd naar 32 uur

De recruiter

Jamielee Gonzales

Between

Deel deze opdracht