Opdrachten

HR - Dienst Justitiële Inrichtingen Verzuimcoördinator

Verzuimcoördinator

Info

Functie

Verzuimcoördinator

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

08.05.2024 - 08.05.2025

Opdrachtnummer

158483

Sluitingsdatum

date-icon07.05.2024 clock-icon10:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Dienst Justis zoekt tijdelijk (voor een jaar) een Verzuimcoördinator. In deze functie treed je op als inhoudelijk specialist op het gebied van ziekteverzuim en in het bijzonder ten aanzien van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Je denkt actief mee over het verbeteren van de verzuimpreventie, signaleert knelpunten, adviseert over verbeteringen en acteert hier ook op. Tevens signaleer en adviseer je over het verzuimproces tussen alle betrokken partijen, zodat verzuimdossiers conform WVP zijn geactualiseerd. Ook lever je een bijdrage aan verschillende directie team rapportages en geef je adviezen waarmee we grip houden op ons verzuim of wat er nodig is om hier succesvoller in te zijn. Verder adviseer en ondersteun je HR in de aanpak van het ziekteverzuim en treed je op als inhoudelijk deskundige voor de HR-adviseur en de casemanager. In nauwe samenspraak met de HR-adviseur ben je in deze functie inhoudelijk ook verantwoordelijk voor de behandeling van complexe verzuimcasussen. Daarnaast rapporteer je regelmatig over het verzuim binnen de organisatie en lever je managementinformatie die bijdraagt aan het nemen van weloverwogen beslissingen. Je neemt een actieve rol in het verbeteren van het verzuim- en preventiebeleid door trends en knelpunten te signaleren en hierop te anticiperen met passende interventies. Je bent in staat om gesprekken te voeren met medewerkers en managers, waarbij je hen ondersteunt en adviseert in het kader van verzuim en re-integratie. Daarnaast draag je bij aan het vinden van passend werk binnen spoor 1, waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. Hierbij werk je nauw samen met externe partners (arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2 re-integratie).

Achtergrond opdracht
1.1 De organisatie
Het Inkoop Uitvoeringscentrum van Dienst Justitiële Inrichtingen is een uitvoeringsorganisatie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en zal deze offerteprocedure begeleiden. Het IUC is verantwoordelijk voor inkoopprocessen voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis (DJ), Justitiële ICT Organisatie (JIO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De kernwaarden van het IUC zijn klantgerichtheid en professionaliteit.
1.2 De Opdrachtgever
Dienst Justis
Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit. Dienst Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Dat betekent dat Dienst Justis relevante informatie analyseert en beoordeelt met als doel inzicht krijgen in (de betrouwbaarheid van) personen en organisaties om risico´s voor de samenleving te verminderen. Naast het screenen van individuele casussen kan het screenen van een gebied, sector of branche voor Dienst Justis ook een casus zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een maatschappelijk verschijnsel als ondermijning en fraude. Op basis van oordeelsvorming geeft Dienst Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Voor Dienst Justis worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI. Voor meer informatie over Dienst Justis kunt u terecht op www.justis.nl/overjustis/.
2. Omschrijving
Afdeling Dienst Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Dienst Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving. Dienst Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Bij Dienst Justis werken ruim 400 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).
Als verzuimcoach werk je binnen Stafbureau Innovatie Organisatie (SIO). SIO is een afdeling van ongeveer 20 collega's en is verantwoordelijk voor de (corporate) communicatie, HRM, bedrijfscontinuïteit (waaronder facilitair en beveiliging) en managementondersteuning. Deze stafafdeling heeft als doel de screeningsafdelingen te ondersteunen en zo bij te dragen aan het succes van Dienst Justis. Bij SIO wordt projectmatig werken steeds belangrijker en de projecten vragen in toenemende mate om een interdisciplinaire aanpak. Er is vraag naar een integrale aanpak waarbij samengewerkt wordt met verschillende expertises binnen en buiten SIO.
De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Dienst Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Dienst Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is - een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Dienst Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. Dienst Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verzuimcoördinator en/of Casemanager Verzuim in de afgelopen 8 jaar
 • Wensen

 • Criterium 1. De kandidaat heeft een opleiding of training afgerond op het gebied van verzuim (b.v. de opleiding Casemanager regie op verzuim CROV of Register case- en care manager RCCM);
 • Criterium 2. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met de ondersteuning en advisering van medewerkers en managers in het kader van verzuim en 1ste en 2e spoor re-integratie. In de afgelopen 8 jaar.
 • Criterium 3. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het signaleren van knelpunten en het initiëren van verbetervoorstellen ten aanzien van het verzuim- en preventiebeleid.
 • Competenties

 • Communicatief vaardig (mondeling als schriftelijk)
 • Analyseren
 • Proactief
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerkingsgericht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Kandidaat past binnen de organisatie/groep

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

HR - Dienst Justitiële Inrichtingen

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Dienst Justis zoekt tijdelijk (voor een jaar) een Verzuimcoördinator. In deze functie treed je op als inhoudelijk specialist op het gebied van ziekteverzuim en in het bijzonder ten aanzien van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Je denkt actief mee over het verbeteren van de verzuimpreventie, signaleert knelpunten, adviseert over verbeteringen en acteert hier ook op. Tevens signaleer en adviseer je over het verzuimproces tussen alle betrokken partijen, zodat verzuimdossiers conform WVP zijn geactualiseerd. Ook lever je een bijdrage aan verschillende directie team rapportages en geef je adviezen waarmee we grip houden op ons verzuim of wat er nodig is om hier succesvoller in te zijn. Verder adviseer en ondersteun je HR in de aanpak van het ziekteverzuim en treed je op als inhoudelijk deskundige voor de HR-adviseur en de casemanager. In nauwe samenspraak met de HR-adviseur ben je in deze functie inhoudelijk ook verantwoordelijk voor de behandeling van complexe verzuimcasussen. Daarnaast rapporteer je regelmatig over het verzuim binnen de organisatie en lever je managementinformatie die bijdraagt aan het nemen van weloverwogen beslissingen. Je neemt een actieve rol in het verbeteren van het verzuim- en preventiebeleid door trends en knelpunten te signaleren en hierop te anticiperen met passende interventies. Je bent in staat om gesprekken te voeren met medewerkers en managers, waarbij je hen ondersteunt en adviseert in het kader van verzuim en re-integratie. Daarnaast draag je bij aan het vinden van passend werk binnen spoor 1, waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. Hierbij werk je nauw samen met externe partners (arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2 re-integratie).

Achtergrond opdracht
1.1 De organisatie
Het Inkoop Uitvoeringscentrum van Dienst Justitiële Inrichtingen is een uitvoeringsorganisatie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en zal deze offerteprocedure begeleiden. Het IUC is verantwoordelijk voor inkoopprocessen voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis (DJ), Justitiële ICT Organisatie (JIO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De kernwaarden van het IUC zijn klantgerichtheid en professionaliteit.
1.2 De Opdrachtgever
Dienst Justis
Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit. Dienst Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Dat betekent dat Dienst Justis relevante informatie analyseert en beoordeelt met als doel inzicht krijgen in (de betrouwbaarheid van) personen en organisaties om risico´s voor de samenleving te verminderen. Naast het screenen van individuele casussen kan het screenen van een gebied, sector of branche voor Dienst Justis ook een casus zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een maatschappelijk verschijnsel als ondermijning en fraude. Op basis van oordeelsvorming geeft Dienst Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Voor Dienst Justis worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI. Voor meer informatie over Dienst Justis kunt u terecht op www.justis.nl/overjustis/.
2. Omschrijving
Afdeling Dienst Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Dienst Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving. Dienst Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Bij Dienst Justis werken ruim 400 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).
Als verzuimcoach werk je binnen Stafbureau Innovatie Organisatie (SIO). SIO is een afdeling van ongeveer 20 collega's en is verantwoordelijk voor de (corporate) communicatie, HRM, bedrijfscontinuïteit (waaronder facilitair en beveiliging) en managementondersteuning. Deze stafafdeling heeft als doel de screeningsafdelingen te ondersteunen en zo bij te dragen aan het succes van Dienst Justis. Bij SIO wordt projectmatig werken steeds belangrijker en de projecten vragen in toenemende mate om een interdisciplinaire aanpak. Er is vraag naar een integrale aanpak waarbij samengewerkt wordt met verschillende expertises binnen en buiten SIO.
De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Dienst Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Dienst Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is - een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Dienst Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. Dienst Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verzuimcoördinator en/of Casemanager Verzuim in de afgelopen 8 jaar
 • Wensen

 • Criterium 1. De kandidaat heeft een opleiding of training afgerond op het gebied van verzuim (b.v. de opleiding Casemanager regie op verzuim CROV of Register case- en care manager RCCM);
 • Criterium 2. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met de ondersteuning en advisering van medewerkers en managers in het kader van verzuim en 1ste en 2e spoor re-integratie. In de afgelopen 8 jaar.
 • Criterium 3. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het signaleren van knelpunten en het initiëren van verbetervoorstellen ten aanzien van het verzuim- en preventiebeleid.
 • Competenties

 • Communicatief vaardig (mondeling als schriftelijk)
 • Analyseren
 • Proactief
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerkingsgericht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Kandidaat past binnen de organisatie/groep

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Jordan Gemert

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.