Opdrachten

Min. BZK – Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Opdracht: Senior Projectleider

Opdracht: Senior Projectleider

Info

Functie

Opdracht: Senior Projectleider

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

10.04.2023 - 09.04.2024

Opdrachtnummer

134067

Sluitingsdatum

date-icon05.04.2023 clock-icon13:04

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:

RvIG is op zoek naar een Senior Projectleider die in de hele ontwikkelketen kan meewerken. Het gaat om verschillende opdrachten (epics) binnen het programma toekomst BRP en om 1 FTE in het totaal. We zoeken een Senior Projectleider die enthousiast wordt van conceptueel ingewikkelde ICTprojecten in een overheidsomgeving met meerdere spelers. Met deze projecten wordt namelijk een basis voor het Nederlandse digitale identiteitsecosysteem gelegd. Best wel belangrijk. Van jou wordt daarom verwacht dat je een ervaren projectleider bent die meedenkt in de problematiek, het overzicht behoudt (doordat je ervaring hebt met ketensamenwerkingsprojecten en de bijbehorende problematiek), mensen bij elkaar brengt (omdat je weet welke kennis nodig is) en je rol als projectleider pakt. Doordat jij ervaring hebt met ketensamenwerkingsprojecten zie je dat het bijzondere projecten zijn (vanwege de omgeving en de impact), maar tegelijkertijd kan jij gemakkelijk de vertaling maken naar vergelijkbare ketenprojecten die jij hebt geleid en weet je hoe je deze projecten moet aanpakken. Jouw ervaring kan het verschil maken om de projecten succesvol af te ronden. Jij kent het belang van het fundamenteel redeneren vanuit de gebruiker. Je hebt ervaring met het proces van specificeren, ontwikkelen, testen en implementeren. Je hebt veel ervaring in het aansturen van ICT-leveranciers. Je hebt ICT ontwikkeld met waterval en agile-methoden. Jij stuurt een groep (eigenwijze) (ICT-)professionals aan (architect, digitale identiteitsexperts, UXexperts, ICT-juristen, etc.). Jij hebt de nodige autoriteit om waar nodig een knoop door te hakken, omdat jij een beeld hebt bij hoe je dit soort ketenprojecten aanpakt. Jij weet wat er komt kijken bij het onderzoeken, ontwikkelen en inrichten van een nieuwe ketenvoorziening. Jij kent het belang van de verschillende partijen en functionarissen bij een succesvolle introductie en uiteindelijk in beheer name van deze ketenvoorzieningen. Jij weet hoe je om moet gaan met een team in de verschillende fasen van een ketenproject. Haal centraal Dit project implementeert de Haal Centraal BRP API (ketenvoorziening) in de nieuwe RvIG infrastructuur ten behoeve van een pilot met productiegegevens uit de BRP-V. De pilot is een gefaseerde beproeving met gemeenten en andere afnemers. Tijdens de pilot zijn zowel functionele uitbreidingen als extra afnemers mogelijk. Het project loopt sinds 2019. Naast het project voor de BRP API zul je als projectleider ook een aantal nog nader te bepalen andere projecten aansturen en een bijdrage leveren aan het verdere ontwikkeling en uitvoering van het programma toekomst BRP.


Achtergrond opdracht:

De Nederlandse overheid werkt met een systematiek waarbij gegevens eenmalig aan burgers en bedrijven worden uitgevraagd en binnen de overheid meervoudig worden gebruikt. Daartoe werken de overheidsinstanties met een aantal basisregistraties. Eén van die basisregistraties is de Basisregistratie Personen (BRP). Deze basisregistratie bestaat uit verschillende systemen die de gegevens van de ingezetene en de niet-ingezetene registreren en delen met overheidsinstanties die geautoriseerd zijn om deze gegevens te ontvangen. De gegevens worden verzameld en gedeeld in een keten van samenwerkende overheidspartijen. Dit stelsel van registraties en het delen van gegevens moet worden aangepast en moet worden verbeterd op verschillende vlakken. RvIG heeft een plan gemaakt om deze verbeteringen op kortcyclische wijze door te voeren. In het programma toekomst BRP werken zogenaamde epic-teams onder aansturing van een projectleider aan het analyseren en realiseren van politieke wensen. Dit leidt tot een impact analyse waarin alternatieve oplossingsrichtingen worden vergeleken en aan opdrachtgever een advies wordt gegeven ten aanzien van de te realiseren oplossing. Gedurende het daaropvolgende, kortcyclische realisatietraject, wordt de oplossing gaandeweg verder uitgewerkt – enerzijds in kleinere onderdelen en anderzijds in meer detail. Hierbij wordt specialistische systeemkennis van de bouw- en beheerteams nauw betrokken.


Eisen:

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

1 Kandidaat beschikt over een afgeronde diploma op WO-niveau. 
2 Minimaal 10 jaar projectmanagement ervaring in ketensamenwerkingsprojecten bij de Rijksoverheid, in publieke en
publiek/private samenwerkingsvormen .
3 Kennis van en ervaring met ketenprojecten (met meer dan 4 ketenpartners en verandertrajecten (o.a. specificeren, ontwikkelen, testen, implementeren, maar ook (openbare) aanbesteding aan leveranciers en
aansturing van deze leveranciers) bij de Rijksoverheid.
4 Ervaring met innovatie en vernieuwing in de in ketensamenwerkingsprojecten met een (substantiële) ICT component bij de Rijksoverheid.


Wensen:

1 Mate waarin de kandidaat over onderstaande gevraagde competenties beschikt : • Resultaatgericht. • Faciliterend en regie voerend optreden richting teamleden. • Conceptueel denkend. • Communicatief sterk. • Ondernemend: omgaan met weerstand/tegenslag. • Bestuurlijk sensitief. Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Maximaal 30 punten. 2 Mate van ervaring bij de Rijksoverheid. Maximaal 25 punten 3 Mate waarin wordt aangetoond door kennis/ervaring/vaardigheden dat kandidaat de opdracht tot uitvoering kan brengen Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK – Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:

RvIG is op zoek naar een Senior Projectleider die in de hele ontwikkelketen kan meewerken. Het gaat om verschillende opdrachten (epics) binnen het programma toekomst BRP en om 1 FTE in het totaal. We zoeken een Senior Projectleider die enthousiast wordt van conceptueel ingewikkelde ICTprojecten in een overheidsomgeving met meerdere spelers. Met deze projecten wordt namelijk een basis voor het Nederlandse digitale identiteitsecosysteem gelegd. Best wel belangrijk. Van jou wordt daarom verwacht dat je een ervaren projectleider bent die meedenkt in de problematiek, het overzicht behoudt (doordat je ervaring hebt met ketensamenwerkingsprojecten en de bijbehorende problematiek), mensen bij elkaar brengt (omdat je weet welke kennis nodig is) en je rol als projectleider pakt. Doordat jij ervaring hebt met ketensamenwerkingsprojecten zie je dat het bijzondere projecten zijn (vanwege de omgeving en de impact), maar tegelijkertijd kan jij gemakkelijk de vertaling maken naar vergelijkbare ketenprojecten die jij hebt geleid en weet je hoe je deze projecten moet aanpakken. Jouw ervaring kan het verschil maken om de projecten succesvol af te ronden. Jij kent het belang van het fundamenteel redeneren vanuit de gebruiker. Je hebt ervaring met het proces van specificeren, ontwikkelen, testen en implementeren. Je hebt veel ervaring in het aansturen van ICT-leveranciers. Je hebt ICT ontwikkeld met waterval en agile-methoden. Jij stuurt een groep (eigenwijze) (ICT-)professionals aan (architect, digitale identiteitsexperts, UXexperts, ICT-juristen, etc.). Jij hebt de nodige autoriteit om waar nodig een knoop door te hakken, omdat jij een beeld hebt bij hoe je dit soort ketenprojecten aanpakt. Jij weet wat er komt kijken bij het onderzoeken, ontwikkelen en inrichten van een nieuwe ketenvoorziening. Jij kent het belang van de verschillende partijen en functionarissen bij een succesvolle introductie en uiteindelijk in beheer name van deze ketenvoorzieningen. Jij weet hoe je om moet gaan met een team in de verschillende fasen van een ketenproject. Haal centraal Dit project implementeert de Haal Centraal BRP API (ketenvoorziening) in de nieuwe RvIG infrastructuur ten behoeve van een pilot met productiegegevens uit de BRP-V. De pilot is een gefaseerde beproeving met gemeenten en andere afnemers. Tijdens de pilot zijn zowel functionele uitbreidingen als extra afnemers mogelijk. Het project loopt sinds 2019. Naast het project voor de BRP API zul je als projectleider ook een aantal nog nader te bepalen andere projecten aansturen en een bijdrage leveren aan het verdere ontwikkeling en uitvoering van het programma toekomst BRP.


Achtergrond opdracht:

De Nederlandse overheid werkt met een systematiek waarbij gegevens eenmalig aan burgers en bedrijven worden uitgevraagd en binnen de overheid meervoudig worden gebruikt. Daartoe werken de overheidsinstanties met een aantal basisregistraties. Eén van die basisregistraties is de Basisregistratie Personen (BRP). Deze basisregistratie bestaat uit verschillende systemen die de gegevens van de ingezetene en de niet-ingezetene registreren en delen met overheidsinstanties die geautoriseerd zijn om deze gegevens te ontvangen. De gegevens worden verzameld en gedeeld in een keten van samenwerkende overheidspartijen. Dit stelsel van registraties en het delen van gegevens moet worden aangepast en moet worden verbeterd op verschillende vlakken. RvIG heeft een plan gemaakt om deze verbeteringen op kortcyclische wijze door te voeren. In het programma toekomst BRP werken zogenaamde epic-teams onder aansturing van een projectleider aan het analyseren en realiseren van politieke wensen. Dit leidt tot een impact analyse waarin alternatieve oplossingsrichtingen worden vergeleken en aan opdrachtgever een advies wordt gegeven ten aanzien van de te realiseren oplossing. Gedurende het daaropvolgende, kortcyclische realisatietraject, wordt de oplossing gaandeweg verder uitgewerkt – enerzijds in kleinere onderdelen en anderzijds in meer detail. Hierbij wordt specialistische systeemkennis van de bouw- en beheerteams nauw betrokken.


Eisen:

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

1 Kandidaat beschikt over een afgeronde diploma op WO-niveau. 
2 Minimaal 10 jaar projectmanagement ervaring in ketensamenwerkingsprojecten bij de Rijksoverheid, in publieke en
publiek/private samenwerkingsvormen .
3 Kennis van en ervaring met ketenprojecten (met meer dan 4 ketenpartners en verandertrajecten (o.a. specificeren, ontwikkelen, testen, implementeren, maar ook (openbare) aanbesteding aan leveranciers en
aansturing van deze leveranciers) bij de Rijksoverheid.
4 Ervaring met innovatie en vernieuwing in de in ketensamenwerkingsprojecten met een (substantiële) ICT component bij de Rijksoverheid.


Wensen:

1 Mate waarin de kandidaat over onderstaande gevraagde competenties beschikt : • Resultaatgericht. • Faciliterend en regie voerend optreden richting teamleden. • Conceptueel denkend. • Communicatief sterk. • Ondernemend: omgaan met weerstand/tegenslag. • Bestuurlijk sensitief. Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Maximaal 30 punten. 2 Mate van ervaring bij de Rijksoverheid. Maximaal 25 punten 3 Mate waarin wordt aangetoond door kennis/ervaring/vaardigheden dat kandidaat de opdracht tot uitvoering kan brengen Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht