Opdrachten

Min. BZK – Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Testmanager

Testmanager

Info

Functie

Testmanager

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

30.01.2023 - 29.01.2024

Opdrachtnummer

125216

Sluitingsdatum

date-icon29.11.2022 clock-icon09:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt er aan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken.
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens


De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van de Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk niet alleen voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB maar ook en vooral voor de burger. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.
Programma Toekomst BRP


De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Autoriteit persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van deze wetten.

Voor burgers met een relatie met de Nederlandse overheid, die geregistreerd zijn in de BRP is het ‘programma Toekomst BRP’ een vernieuwings- en verbeteringstraject waardoor deze burgers áltijd op de juiste wijze geregistreerd staan; deze registratie op een eenvoudige en logische wijze plaatsvindt, efficiënt en effectief wordt gebruikt én waar mogelijk burgers zelf de regie kunnen voeren over de door de overheid geregistreerde gegevens.

In tegenstelling tot het niet inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen die om heroverweging van beleids- en/ of registratiekeuzes rond de BRP-vragen, geeft deze oplossing invulling aan een toekomstbestendige BRP die eenvoudig kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zonder dat de continuïteit in gevaar komt.


Project

Gemeenten en andere overheidsorganisaties gebruiken gegevens uit de BRP voor hun bedrijfsvoering. Het opvragen van deze gegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag en daarbij behorende autorisaties. Met het project Haal Centraal wordt een nieuwe manier van gegevens bevraging geïntroduceerd binnen het BRP-stelsel, via zogenaamde Application Program Interfaces (API’s) en wordt de mogelijkheid gecreëerd voor afnemers van de BRP om zogenaamde informatievragen beantwoord te krijgen. Dit alles wordt als eerste gerealiseerd in een pilot voor een beperkt aantal afnemers onder tijdelijke wetgeving. Na de pilot vindt een grondige evaluatie plaats van alle aspecten waarna vervolgens wordt besloten over het vervolg.


Opdrachtomschrijving:
Werkzaamheden betreffen voornamelijk:
•    Het plannen en (doen) uitvoeren van functioneel en non-functioneel testen.
•    Het ontwikkelen en het (begeleiden van het doen) uitvoeren van geautomatiseerde testen.
•    Het helpen door ontwikkelen van de specificaties en requirements van Haal Centraal BRP API.
•    Afstemmen van requirements met stakeholders en opdrachtgever en het op heldere wijze specificeren van de requirements.
•    Het overbrengen van de voor deze functie gevraagde specifieke kennis en ervaring op medewerkers van opdrachtgever.


Competenties en vaardigheden:
•    Betrokken, gedreven en resultaatgericht;
•    Overtuigingskracht;
•    Het managen van de verwachtingen richting stakeholders.


Eisen:
-Kandidaat heeft WO werk- en denkniveau aangetoond door werkervaring in de rol van testmanager of vergelijkbaar.
-Kandidaat heeft werkervaring met vitale processen (volgens definitie van NCTV) en het doorvoeren van wijzigingen daarin.
-Kandidaat is gecertificeerd ISTQB advanced testmanager en heeft ervaring als projectleider / Scrum master en ervaring met en kennis van TMAP, Scrum en ITIL.
-Kandidaat heeft kennis van het beleids-/aandachtsterrein BRP en van veranderingsprocessen.
-Kandidaat heeft kennis en ervaring met Agile werken, Ghirkin en BDD (Behaviour Driven Design), Haal Centraal API’s en nationale en internationale berichtenstandaarden (in het bijzonder JSON HAL, http, IETF RFC7807, NL API Strategie, NL API design rules).
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen:
-Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring met nationale en internationale berichtenstandaarden, in het bijzonder JSON HAL, http, IETF RFC7807, NL API Strategie, NL API design rules.
-Mate waarin de kandidaat beschikt over organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit (aantoonbaar middels CV, motivatie en/of gesprek)
-Mate waarin de kandidaat beschikt over de in de opdrachtomschrijving opgenomen competenties en vaardigheden alsmede plannen en (doen) uitvoeren van functioneel en non-functioneel testen (aantoonbaar middels CV, motivatie en/of gesprek)
-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met testautomatisering API’s, in ReadyIP en met Haal Centraal API’s (REST/JSON API’s)


Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK – Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt er aan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken.
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens


De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van de Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk niet alleen voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB maar ook en vooral voor de burger. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.
Programma Toekomst BRP


De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Autoriteit persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van deze wetten.

Voor burgers met een relatie met de Nederlandse overheid, die geregistreerd zijn in de BRP is het ‘programma Toekomst BRP’ een vernieuwings- en verbeteringstraject waardoor deze burgers áltijd op de juiste wijze geregistreerd staan; deze registratie op een eenvoudige en logische wijze plaatsvindt, efficiënt en effectief wordt gebruikt én waar mogelijk burgers zelf de regie kunnen voeren over de door de overheid geregistreerde gegevens.

In tegenstelling tot het niet inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen die om heroverweging van beleids- en/ of registratiekeuzes rond de BRP-vragen, geeft deze oplossing invulling aan een toekomstbestendige BRP die eenvoudig kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zonder dat de continuïteit in gevaar komt.


Project

Gemeenten en andere overheidsorganisaties gebruiken gegevens uit de BRP voor hun bedrijfsvoering. Het opvragen van deze gegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag en daarbij behorende autorisaties. Met het project Haal Centraal wordt een nieuwe manier van gegevens bevraging geïntroduceerd binnen het BRP-stelsel, via zogenaamde Application Program Interfaces (API’s) en wordt de mogelijkheid gecreëerd voor afnemers van de BRP om zogenaamde informatievragen beantwoord te krijgen. Dit alles wordt als eerste gerealiseerd in een pilot voor een beperkt aantal afnemers onder tijdelijke wetgeving. Na de pilot vindt een grondige evaluatie plaats van alle aspecten waarna vervolgens wordt besloten over het vervolg.


Opdrachtomschrijving:
Werkzaamheden betreffen voornamelijk:
•    Het plannen en (doen) uitvoeren van functioneel en non-functioneel testen.
•    Het ontwikkelen en het (begeleiden van het doen) uitvoeren van geautomatiseerde testen.
•    Het helpen door ontwikkelen van de specificaties en requirements van Haal Centraal BRP API.
•    Afstemmen van requirements met stakeholders en opdrachtgever en het op heldere wijze specificeren van de requirements.
•    Het overbrengen van de voor deze functie gevraagde specifieke kennis en ervaring op medewerkers van opdrachtgever.


Competenties en vaardigheden:
•    Betrokken, gedreven en resultaatgericht;
•    Overtuigingskracht;
•    Het managen van de verwachtingen richting stakeholders.


Eisen:
-Kandidaat heeft WO werk- en denkniveau aangetoond door werkervaring in de rol van testmanager of vergelijkbaar.
-Kandidaat heeft werkervaring met vitale processen (volgens definitie van NCTV) en het doorvoeren van wijzigingen daarin.
-Kandidaat is gecertificeerd ISTQB advanced testmanager en heeft ervaring als projectleider / Scrum master en ervaring met en kennis van TMAP, Scrum en ITIL.
-Kandidaat heeft kennis van het beleids-/aandachtsterrein BRP en van veranderingsprocessen.
-Kandidaat heeft kennis en ervaring met Agile werken, Ghirkin en BDD (Behaviour Driven Design), Haal Centraal API’s en nationale en internationale berichtenstandaarden (in het bijzonder JSON HAL, http, IETF RFC7807, NL API Strategie, NL API design rules).
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen:
-Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring met nationale en internationale berichtenstandaarden, in het bijzonder JSON HAL, http, IETF RFC7807, NL API Strategie, NL API design rules.
-Mate waarin de kandidaat beschikt over organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit (aantoonbaar middels CV, motivatie en/of gesprek)
-Mate waarin de kandidaat beschikt over de in de opdrachtomschrijving opgenomen competenties en vaardigheden alsmede plannen en (doen) uitvoeren van functioneel en non-functioneel testen (aantoonbaar middels CV, motivatie en/of gesprek)
-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met testautomatisering API’s, in ReadyIP en met Haal Centraal API’s (REST/JSON API’s)


Aanvullende informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter