Opdrachten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT) Functioneel beheerder Bevoegdhedenbeheer

Functioneel beheerder Bevoegdhedenbeheer

Info

Functie

Functioneel beheerder Bevoegdhedenbeheer

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

11.06.2023 - 10.12.2023

Opdrachtnummer

138023

Sluitingsdatum

date-icon07.06.2023 clock-icon14:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Voor het agile scrum team bevoegdhedenbeheer zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder. De functioneel beheerder zorgt voor het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het GBS domein en voert projectmatig werkzaamheden uit ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteit.

De werkzaamheden (taken) van de Functioneel Beheerder GBS bestaan onder andere uit:
• Functionele inrichting van het bevoegdhedenbeheersysteem op basis van businessprocessen, policies, profielen en mandaten en reviews
• Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen, rechten issues etc.)
• Bijdragen aan het verder ontwikkelen van procedures, sjablonen en standaard manier van werken van het domein (in oprichting)
• Gebruikerscommunicatie: communicatie en afstemming over onderhoudswindows (en toegevoegde waarde), communicatie over status incidenten, service requests
• Beheer informatiesystemen
• Aansturing van de operationele IT
• Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer: vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren, ondersteunen en regisseren van functionele testen en gebruikers acceptatietesten
• Implementatie, waaronder het (laten) opstellen van het implementatieplan bij releases, afstemmen met business en DICTU over release- en onderhoudsmomenten en het uitvoeren productietest en nazor


Achtergrond opdracht
De Directie Informatievoorziening (IV) omvat het CIO-office en de afdelingen Digitale Informatie, Functioneel Beheer & Regie, Facilitair en Huisvesting, Planning & Control, de programma-afdeling Transparantie in Informatie en het Servicepunt. De Directie is gepositioneerd als organisatieonderdeel dat in zijn geheel voor EZK en LNV werkt (met name de kerndepartementen). De Directie IV stelt de klanten/gebruikers centraal en stemt haar diensten daarop af. De Directie IV wil de EZK- en LNV-organisatie en haar medewerkers ondersteunen zodat ieder zich maximaal kan concentreren op het primaire proces: datgene waarvoor de ministeries zijn opgericht. De kernwaarden zijn hierbij betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.

Cluster Functioneel Beheer en Regie:
Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie van de Directie Informatievoorziening is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.
Net als alle overheden moeten ook de Ministeries van EZK en LNV en de bijbehorende uitvoerende diensten voldoen aan de BIO, omwille van compliance maar ook om een veilige en weerbare ICT omgeving te creëren. Een goed ingericht Identity and Access Management (IAM) is daarvoor noodzakelijk.

Bevoegdhedenbeheer (de Access Management-component in IAM) is hierin een belangrijk onderdeel. Op dit moment wordt een solide centrale voorziening neergezet waarop diensten en directies hun applicaties kunnen aansluiten. Bevoegdheden worden volautomatisch toekend op basis van policies en profielen. Gemandateerden kunnen via een selfservice voorziening uitzonderingen hierop aanvragen. Op basis van de policies en goedkeuringsprocessen worden de bevoegdheden van werkers geformaliseerd voor het gebruik van een applicatie. Hierbij worden policies geeffectueerd naar applicatieve autorisaties waarvoor gegevens nodig zijn. Met deze ondersteuning kunnen processen met betrekking tot bevoegdheden beter worden geborgd en verantwoord.

Pagina 1 van 5 Aanvraag Inhuur ICT 123 2-6-2023


Eisen
Kennis van en ervaring met functioneel beheer
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Identity- en Access management.
Ervaring met bevoegdhedenbeheersystemen

Wensen
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Ervaring opgedaan in diverse werkwijzen, zoals projectmatig werken en Agile/Scrum voortbrenging.
Een goed gevoel voor de verschillende belangen en weet hoe hiermee om te gaan.
Een proactieve teamspeler met hands on mentaliteit.

Competenties
Analyseren Klantgerichtheid Omgevingsbewustzijn Plannen en organiseren Samenwerken


Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Voor het agile scrum team bevoegdhedenbeheer zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder. De functioneel beheerder zorgt voor het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het GBS domein en voert projectmatig werkzaamheden uit ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteit.

De werkzaamheden (taken) van de Functioneel Beheerder GBS bestaan onder andere uit:
• Functionele inrichting van het bevoegdhedenbeheersysteem op basis van businessprocessen, policies, profielen en mandaten en reviews
• Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen, rechten issues etc.)
• Bijdragen aan het verder ontwikkelen van procedures, sjablonen en standaard manier van werken van het domein (in oprichting)
• Gebruikerscommunicatie: communicatie en afstemming over onderhoudswindows (en toegevoegde waarde), communicatie over status incidenten, service requests
• Beheer informatiesystemen
• Aansturing van de operationele IT
• Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer: vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren, ondersteunen en regisseren van functionele testen en gebruikers acceptatietesten
• Implementatie, waaronder het (laten) opstellen van het implementatieplan bij releases, afstemmen met business en DICTU over release- en onderhoudsmomenten en het uitvoeren productietest en nazor


Achtergrond opdracht
De Directie Informatievoorziening (IV) omvat het CIO-office en de afdelingen Digitale Informatie, Functioneel Beheer & Regie, Facilitair en Huisvesting, Planning & Control, de programma-afdeling Transparantie in Informatie en het Servicepunt. De Directie is gepositioneerd als organisatieonderdeel dat in zijn geheel voor EZK en LNV werkt (met name de kerndepartementen). De Directie IV stelt de klanten/gebruikers centraal en stemt haar diensten daarop af. De Directie IV wil de EZK- en LNV-organisatie en haar medewerkers ondersteunen zodat ieder zich maximaal kan concentreren op het primaire proces: datgene waarvoor de ministeries zijn opgericht. De kernwaarden zijn hierbij betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.

Cluster Functioneel Beheer en Regie:
Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie van de Directie Informatievoorziening is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier.
Net als alle overheden moeten ook de Ministeries van EZK en LNV en de bijbehorende uitvoerende diensten voldoen aan de BIO, omwille van compliance maar ook om een veilige en weerbare ICT omgeving te creëren. Een goed ingericht Identity and Access Management (IAM) is daarvoor noodzakelijk.

Bevoegdhedenbeheer (de Access Management-component in IAM) is hierin een belangrijk onderdeel. Op dit moment wordt een solide centrale voorziening neergezet waarop diensten en directies hun applicaties kunnen aansluiten. Bevoegdheden worden volautomatisch toekend op basis van policies en profielen. Gemandateerden kunnen via een selfservice voorziening uitzonderingen hierop aanvragen. Op basis van de policies en goedkeuringsprocessen worden de bevoegdheden van werkers geformaliseerd voor het gebruik van een applicatie. Hierbij worden policies geeffectueerd naar applicatieve autorisaties waarvoor gegevens nodig zijn. Met deze ondersteuning kunnen processen met betrekking tot bevoegdheden beter worden geborgd en verantwoord.

Pagina 1 van 5 Aanvraag Inhuur ICT 123 2-6-2023


Eisen
Kennis van en ervaring met functioneel beheer
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Identity- en Access management.
Ervaring met bevoegdhedenbeheersystemen

Wensen
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Ervaring opgedaan in diverse werkwijzen, zoals projectmatig werken en Agile/Scrum voortbrenging.
Een goed gevoel voor de verschillende belangen en weet hoe hiermee om te gaan.
Een proactieve teamspeler met hands on mentaliteit.

Competenties
Analyseren Klantgerichtheid Omgevingsbewustzijn Plannen en organiseren Samenwerken


Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


De recruiter