Opdrachten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT) Implementatie consultant

Implementatie consultant

Info

Functie

Implementatie consultant

Locatie

Den Haag

Uren per week

14 uren per week

Looptijd

25.05.2023 - 30.07.2023

Opdrachtnummer

137548

Sluitingsdatum

date-icon31.05.2023 clock-icon14:05

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Door de implementatie van een nieuw aansturingsframework wordt het programma Uitvoeringsplatform Revolverende Instrumenten (UPRI) recent op dezelfde Agile manier aangestuurd als andere digitaliseringsprogramma’s binnen RVO en specifieker KPNL. De UPRI Developer wordt gevraagd requirements te ontwikkelen voor het UPRI platform. De Developer zal hierbij veelvuldig afstemmen met enerzijds de business en adviseurs van de UPRI regelingen binnen RVO.

Van de UPRI Developer (V/M) wordt gevraagd:
a. Vertalen, afstemmen en valideren van ontwikkelingen en solution design met product- en business owners en gebruikers;
b. Meedenken over verwezenlijkbare oplossingen en optimalisatie van het proces binnen UPRI en RVO keten;
c. Het bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de uitvoering volgens standaarden en procedures;
d. Het signaleren van issues (o.a. planning, financiën, kwaliteit en resources) en doen van oplossingsvoorstellen.


Achtergrond opdracht
In het programma UPRI wordt door RVO en haar partners en leveranciers een nieuwe applicatie ontwikkeld ter ondersteuning van krediet- en garantieregelingen. Met de presentatie van Agenda 2022 heeft RVO haar strategische ambities voor de komende jaren vastgelegd. Onderdeel van die strategische agenda vormt data-gestuurd werken. Het overbrengen van de krediet- en garantieregelingen naar de nieuwe applicatie en de uitfasering van de oude applicatie sluiten hierop aan. Deze strategische ambities vragen om een vertaling naar de uitvoeringspraktijk. Hieraan wordt invulling gegeven met het programma UPRI onder leiding van de Directeur KPNL.

Het programma UPRI heeft als doel om een goed werkende applicatie te ontwikkelen die medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van krediet- en garantieregelingen. Het overbrengen van regelingen naar deze applicatie wordt met een Agile werkwijze gerealiseerd. Er worden hoge eisen aan de applicatie gesteld voor de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd. UPRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen, bijvoorbeeld door het risicomanagement voor revolverende instrumenten te verbeteren en te ondersteunen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe bancaire systeem en de werking in relatie tot andere applicaties in de keten, om daarmee het uitvoeringsproces voor revolverende instrumenten bij RVO te kunnen ondersteunen. In de komende maanden wordt het nieuwe systeem in gebruik en beheer genomen, wordt de beheersorganisatie ingericht en worden regelingen uit het bestaande systeem naar het nieuwe systeem gemigreerd.

De doelstellingen voor UPRI voor het vervolg zijn als volgt:
1. Het implementeren van het aansturingsframework digitalisering programma’s en projecten KPNL op het programma UPRI;
2. Het upgraden van de huidige versie van UPRI en het in productie nemen van alle krediet- en garantieregelingen;
3. Het verder verbeteren van de samenwerking tussen de business en alle UPRI ketenpartners.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 
Analyse, Bouw, Configuratie FIA/AXEL.vm. Aantoonbare ervaring met analyse en functioneel en technisch design en bouwen, testen, configureren, accepteren en go live support van regelingen op
het AXEL/FIA platform.
C#, PHP, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002, Ontwikkeling Informatiesystemen Foundation, Applicatiemanagement Foundation, ervaring ontwerp en bouw
koppelingen met systemen als Eherkenning, TVS, ABA/TAN, ERB, Findos.
Informatiemanagement & Computer wetenschap, Finance, Innovatiemanagement, ervaring in REACT & webbased platformen
ervaring configuratie FIA & Axel.vm, ervaring in REACT & webbased platformen
Testmanagement in sprints (Agile), ontwikkelen test scripts UT, FAT
FIA/AXEL.vm kennis en ervaring met afstemming, configuratie, implementatie en testen tbv bedrijfsprocessen klant. Ervaring
met programmeren en configureren van koppelingen met systemen in het EZ-landschap als eHerkenning, TVS, ERB en Findos 2
Aantoonbare ervaring met en kennis van AXEL & Ervaring overheid, DICTU, IMP, RVO (2 jaar)
Ervaring met platform integraties (2 jaar)
Kennis revolverende instrumenten, kennis investeringsinstrumenten, kennis leningsinstrumenten, kennis garantieinstrumenten


Wensen
Operationele ervaring met AXEL.vm/FIA specifieke modules en features voor optimale toepassing op basis van business en klantbehoefte en RVO standaarden.

Werkervaring in vergelijkbare functie in meerdere grote overheids- of dienstverlenende organisatie is een pré.

Ervaring met het configureren van complexe processen en vertalen van business wensen naar functionaliteit

Ervaring met agile werken
Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar en proactief). Teamplayer.
Pro-actief Organisatiesensitiviteit Creatief Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht) Betrouwbaar (transparant, eerlijk, gedreven) Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert)


Competenties
Kennis en ervaring met projectmatig (en Agile) werken Analyse, Configuratie, Implementatie regelingen in FIA/AXEL Verbijzondering competenties:
• Zelfstandig kunnen werken
• Maakt zich materie snel eigen
• Resultaatgericht
• Pragmatisch
• Helder communiceren en toont hier initiatief in
• Analytisch


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Door de implementatie van een nieuw aansturingsframework wordt het programma Uitvoeringsplatform Revolverende Instrumenten (UPRI) recent op dezelfde Agile manier aangestuurd als andere digitaliseringsprogramma’s binnen RVO en specifieker KPNL. De UPRI Developer wordt gevraagd requirements te ontwikkelen voor het UPRI platform. De Developer zal hierbij veelvuldig afstemmen met enerzijds de business en adviseurs van de UPRI regelingen binnen RVO.

Van de UPRI Developer (V/M) wordt gevraagd:
a. Vertalen, afstemmen en valideren van ontwikkelingen en solution design met product- en business owners en gebruikers;
b. Meedenken over verwezenlijkbare oplossingen en optimalisatie van het proces binnen UPRI en RVO keten;
c. Het bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de uitvoering volgens standaarden en procedures;
d. Het signaleren van issues (o.a. planning, financiën, kwaliteit en resources) en doen van oplossingsvoorstellen.


Achtergrond opdracht
In het programma UPRI wordt door RVO en haar partners en leveranciers een nieuwe applicatie ontwikkeld ter ondersteuning van krediet- en garantieregelingen. Met de presentatie van Agenda 2022 heeft RVO haar strategische ambities voor de komende jaren vastgelegd. Onderdeel van die strategische agenda vormt data-gestuurd werken. Het overbrengen van de krediet- en garantieregelingen naar de nieuwe applicatie en de uitfasering van de oude applicatie sluiten hierop aan. Deze strategische ambities vragen om een vertaling naar de uitvoeringspraktijk. Hieraan wordt invulling gegeven met het programma UPRI onder leiding van de Directeur KPNL.

Het programma UPRI heeft als doel om een goed werkende applicatie te ontwikkelen die medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van krediet- en garantieregelingen. Het overbrengen van regelingen naar deze applicatie wordt met een Agile werkwijze gerealiseerd. Er worden hoge eisen aan de applicatie gesteld voor de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd. UPRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen, bijvoorbeeld door het risicomanagement voor revolverende instrumenten te verbeteren en te ondersteunen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe bancaire systeem en de werking in relatie tot andere applicaties in de keten, om daarmee het uitvoeringsproces voor revolverende instrumenten bij RVO te kunnen ondersteunen. In de komende maanden wordt het nieuwe systeem in gebruik en beheer genomen, wordt de beheersorganisatie ingericht en worden regelingen uit het bestaande systeem naar het nieuwe systeem gemigreerd.

De doelstellingen voor UPRI voor het vervolg zijn als volgt:
1. Het implementeren van het aansturingsframework digitalisering programma’s en projecten KPNL op het programma UPRI;
2. Het upgraden van de huidige versie van UPRI en het in productie nemen van alle krediet- en garantieregelingen;
3. Het verder verbeteren van de samenwerking tussen de business en alle UPRI ketenpartners.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan 
Analyse, Bouw, Configuratie FIA/AXEL.vm. Aantoonbare ervaring met analyse en functioneel en technisch design en bouwen, testen, configureren, accepteren en go live support van regelingen op
het AXEL/FIA platform.
C#, PHP, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002, Ontwikkeling Informatiesystemen Foundation, Applicatiemanagement Foundation, ervaring ontwerp en bouw
koppelingen met systemen als Eherkenning, TVS, ABA/TAN, ERB, Findos.
Informatiemanagement & Computer wetenschap, Finance, Innovatiemanagement, ervaring in REACT & webbased platformen
ervaring configuratie FIA & Axel.vm, ervaring in REACT & webbased platformen
Testmanagement in sprints (Agile), ontwikkelen test scripts UT, FAT
FIA/AXEL.vm kennis en ervaring met afstemming, configuratie, implementatie en testen tbv bedrijfsprocessen klant. Ervaring
met programmeren en configureren van koppelingen met systemen in het EZ-landschap als eHerkenning, TVS, ERB en Findos 2
Aantoonbare ervaring met en kennis van AXEL & Ervaring overheid, DICTU, IMP, RVO (2 jaar)
Ervaring met platform integraties (2 jaar)
Kennis revolverende instrumenten, kennis investeringsinstrumenten, kennis leningsinstrumenten, kennis garantieinstrumenten


Wensen
Operationele ervaring met AXEL.vm/FIA specifieke modules en features voor optimale toepassing op basis van business en klantbehoefte en RVO standaarden.

Werkervaring in vergelijkbare functie in meerdere grote overheids- of dienstverlenende organisatie is een pré.

Ervaring met het configureren van complexe processen en vertalen van business wensen naar functionaliteit

Ervaring met agile werken
Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar en proactief). Teamplayer.
Pro-actief Organisatiesensitiviteit Creatief Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht) Betrouwbaar (transparant, eerlijk, gedreven) Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert)


Competenties
Kennis en ervaring met projectmatig (en Agile) werken Analyse, Configuratie, Implementatie regelingen in FIA/AXEL Verbijzondering competenties:
• Zelfstandig kunnen werken
• Maakt zich materie snel eigen
• Resultaatgericht
• Pragmatisch
• Helder communiceren en toont hier initiatief in
• Analytisch


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter