Opdrachten

Sociale Verzekeringsbank Senior Business Continuity Manager

Senior Business Continuity Manager

Info

Functie

Senior Business Continuity Manager

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

09.06.2024 - 10.11.2024

Opdrachtnummer

154744

Sluitingsdatum

date-icon24.05.2024 clock-icon13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Drie redenen waarom dit jouw opdracht is
Omdat:
Je zorgt voor verdere groei en professionalisering van de BCM-organisatie binnen de Sociale Verzekeringsbank.
Je het verschil maakt in het waarborgen van continuïteit voor onze burgers.
Je niet alleen functionele aansturing geeft maar ook actief meewerkt met het BCM-team.

Jij doet het
Als Business Continuity Manager draag je de verantwoordelijkheid voor alle Business Continuity Management (BCM)-activiteiten binnen de twee grootste directies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Binnen deze directies worden cruciale betalingen, zoals die voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), Persoonsgebonden Budget (PGB), en Kinderbijslag (AKW), verwerkt en uitgevoerd.

De SVB zorgt voor bestaanszekerheid van burgers, wat vereist dat we stabiele en betrouwbare dienstverlening kunnen blijven leveren. In geval van een continuïteitsprobleem dienen de diensten op het minimaal acceptabele niveau door te gaan, om te allen tijde aan onze maatschappelijke verplichtingen te voldoen. Jij maakt dit mogelijk, in samenwerking met de collega’s van Informatiebeveiliging, het CISO-office en de Concern Crisismanager die het beleid uitzetten. De vertaalslag naar business continuity plannen en de doorvertaling naar SLA behoren tot jouw taken.

Je pakt de lead voor de directies die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en zorgt ervoor dat de BCM-organisatie zich ontwikkelt naar een hoger volwassenheidsniveau. Naast het functioneel aansturen van drie BCM-coördinatoren, werk je actief mee in het BCM-team. Met jouw enthousiasme motiveer je het team en de organisatie om een solide BCM-organisatie te realiseren.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

Gesprekspartner zijn met Product Owners uit de business, IT en het CISO-office.
Bepalen en implementeren van de praktische invulling van het BCM-beleid.
Begeleiden van Product Owners en proceseigenaren bij het opstellen van de BCM-plannen.
Bepalen en herijken van continuïteitsscenario’s ten behoeve van het Business Continuity Plan.
Bepalen van BCM-requirements i.s.m. de ISO vanuit de baseline assessments.
Aanleveren relevante BCM-requirements als input voor SLA.
Adviseren bij het opstellen risicoacceptaties i.s.m. de risico-eigenaar bij afwijking op afspraken SLA.
Begeleiden en organiseren van (uitwijk- en continuïteit) testen en oefeningen.
Opzetten en werkend krijgen van een PDCA-cyclus voor de businessprocessen t.o.v. BCP’s en SLA.
(Senior) management adviseren op BCM-gebied en voorzien van actuele en betrouwbare informatie over risico’s en status BCM.
Onderhouden van nauwe banden met alle stakeholders en vakspecialisten van Informatiebeveiliging en Risicomanagement.
Meewerken in BCM-gerelateerde projecten.
Proactieve ondersteuning van de Business organisatie tijdens continuïteitscrises.
Quote BCM-manager: “Als organisatie lopen we altijd risico op calamiteiten. Denk aan een systeem of applicatie die(deels) uitvalt, cyberdreigingen of bijvoorbeeld calamiteiten als brand of waterschade. Als dit gebeurt worden we aangehaakt. Met het BCM-team zorgen we, in samenwerking met IT en uitvoeringsmedewerkers, ervoor dat kritische bedrijfsprocessen blijven werken of zo snel als mogelijk weer worden hervat.”

Jij bent het
Als Business Continuity Manager beschik je over de benodigde motivatie, gedrevenheid en competenties om deze rol op senior niveau adequaat te vervullen. Met jouw expertise ben je in staat om de brug te slaan tussen uitvoering en IT, wat resulteert in het verkrijgen van draagvlak en bewustwording voor BCM binnen de betrokken afdelingen.

Om de organisatiedoelstellingen te realiseren, ben je bekwaam in het overtuigen en motiveren van anderen om mee te bewegen. Je handelt proactief en weet je boodschap effectief te presenteren. Indien nodig ben je vasthoudend, maar je bent tevens flexibel ingesteld. Je ervaart voldoening in het behalen van gestelde doelen en deadlines.

Je deinst niet terug voor veranderingen en hebt affiniteit met uitdagende situaties. Zowel als teamlid als zelfstandig professional ben je zichtbaar en aanspreekbaar.

Jouw competenties en vaardigheden:

Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Resultaatgerichtheid
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
Je spreekt de Nederlandse taal en je hebt:

hbo werk- en denkniveau;
Ervaring met BCM;
Kennis van IT-processen; 
Kennis van informatiebeveiliging of bereid zijn dit te leren;
Ervaring met projectmanagement is een pre;
Kennis van de SVB-processen is een pre.


-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie.    Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Geldige VOG is nodig bij inzet, eerder starten is niet mogelijk.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sociale Verzekeringsbank

Rolomschrijving en taakafspraken

Drie redenen waarom dit jouw opdracht is
Omdat:
Je zorgt voor verdere groei en professionalisering van de BCM-organisatie binnen de Sociale Verzekeringsbank.
Je het verschil maakt in het waarborgen van continuïteit voor onze burgers.
Je niet alleen functionele aansturing geeft maar ook actief meewerkt met het BCM-team.

Jij doet het
Als Business Continuity Manager draag je de verantwoordelijkheid voor alle Business Continuity Management (BCM)-activiteiten binnen de twee grootste directies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Binnen deze directies worden cruciale betalingen, zoals die voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), Persoonsgebonden Budget (PGB), en Kinderbijslag (AKW), verwerkt en uitgevoerd.

De SVB zorgt voor bestaanszekerheid van burgers, wat vereist dat we stabiele en betrouwbare dienstverlening kunnen blijven leveren. In geval van een continuïteitsprobleem dienen de diensten op het minimaal acceptabele niveau door te gaan, om te allen tijde aan onze maatschappelijke verplichtingen te voldoen. Jij maakt dit mogelijk, in samenwerking met de collega’s van Informatiebeveiliging, het CISO-office en de Concern Crisismanager die het beleid uitzetten. De vertaalslag naar business continuity plannen en de doorvertaling naar SLA behoren tot jouw taken.

Je pakt de lead voor de directies die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en zorgt ervoor dat de BCM-organisatie zich ontwikkelt naar een hoger volwassenheidsniveau. Naast het functioneel aansturen van drie BCM-coördinatoren, werk je actief mee in het BCM-team. Met jouw enthousiasme motiveer je het team en de organisatie om een solide BCM-organisatie te realiseren.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

Gesprekspartner zijn met Product Owners uit de business, IT en het CISO-office.
Bepalen en implementeren van de praktische invulling van het BCM-beleid.
Begeleiden van Product Owners en proceseigenaren bij het opstellen van de BCM-plannen.
Bepalen en herijken van continuïteitsscenario’s ten behoeve van het Business Continuity Plan.
Bepalen van BCM-requirements i.s.m. de ISO vanuit de baseline assessments.
Aanleveren relevante BCM-requirements als input voor SLA.
Adviseren bij het opstellen risicoacceptaties i.s.m. de risico-eigenaar bij afwijking op afspraken SLA.
Begeleiden en organiseren van (uitwijk- en continuïteit) testen en oefeningen.
Opzetten en werkend krijgen van een PDCA-cyclus voor de businessprocessen t.o.v. BCP’s en SLA.
(Senior) management adviseren op BCM-gebied en voorzien van actuele en betrouwbare informatie over risico’s en status BCM.
Onderhouden van nauwe banden met alle stakeholders en vakspecialisten van Informatiebeveiliging en Risicomanagement.
Meewerken in BCM-gerelateerde projecten.
Proactieve ondersteuning van de Business organisatie tijdens continuïteitscrises.
Quote BCM-manager: “Als organisatie lopen we altijd risico op calamiteiten. Denk aan een systeem of applicatie die(deels) uitvalt, cyberdreigingen of bijvoorbeeld calamiteiten als brand of waterschade. Als dit gebeurt worden we aangehaakt. Met het BCM-team zorgen we, in samenwerking met IT en uitvoeringsmedewerkers, ervoor dat kritische bedrijfsprocessen blijven werken of zo snel als mogelijk weer worden hervat.”

Jij bent het
Als Business Continuity Manager beschik je over de benodigde motivatie, gedrevenheid en competenties om deze rol op senior niveau adequaat te vervullen. Met jouw expertise ben je in staat om de brug te slaan tussen uitvoering en IT, wat resulteert in het verkrijgen van draagvlak en bewustwording voor BCM binnen de betrokken afdelingen.

Om de organisatiedoelstellingen te realiseren, ben je bekwaam in het overtuigen en motiveren van anderen om mee te bewegen. Je handelt proactief en weet je boodschap effectief te presenteren. Indien nodig ben je vasthoudend, maar je bent tevens flexibel ingesteld. Je ervaart voldoening in het behalen van gestelde doelen en deadlines.

Je deinst niet terug voor veranderingen en hebt affiniteit met uitdagende situaties. Zowel als teamlid als zelfstandig professional ben je zichtbaar en aanspreekbaar.

Jouw competenties en vaardigheden:

Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Resultaatgerichtheid
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
Je spreekt de Nederlandse taal en je hebt:

hbo werk- en denkniveau;
Ervaring met BCM;
Kennis van IT-processen; 
Kennis van informatiebeveiliging of bereid zijn dit te leren;
Ervaring met projectmanagement is een pre;
Kennis van de SVB-processen is een pre.


-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie.    Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Geldige VOG is nodig bij inzet, eerder starten is niet mogelijk.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Kornelia Olbromska

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.