Raamovereenkomst inhuur ICT-professionals voor Provincie Noord-Holland gegund aan Between

Provincie Noord-Holland heeft voor de inhuur van ICT-professionals wederom gekozen voor Between. De samenwerking met de intermediair stamt uit 2016 en wordt na 1 maart 2022 gecontinueerd. De raamovereenkomst heeft een duur van twee jaar, met de mogelijkheid deze twee keer te verlengen voor een periode van één jaar.

De Provincie Noord-Holland heeft op ICT-gebied behoefte aan flexibele inzet, omdat zij niet de bemensing heeft om vaak meerjarige projectmatige activiteiten uit te kunnen voeren en er veelal specifieke kennis nodig is van bepaalde technieken of tools. Dat betekent dat inhuur voor langere tijd gewenst en noodzakelijk is als ook ad hoc inzet nodig kan zijn van diverse schaarse specialisten. De meest gevraagde functieprofielen zijn ICT Projectleiders, Programmamanagers, Testcoördinatoren, ICT Adviseurs/ICT Consultants, Strategisch ICT Adviseurs, Projectarchitecten, Technisch specialisten/Domein architecten en Projectondersteuning.

Vervolg succesvolle bestaande relatie
Provincie Noord-Holland maakt al zes jaar gebruik van de dienstverlening van Between. In de vorm van het aangeboden krijgen en verkrijgen van kwalitatief goed tijdelijk personeel tegen een marktconform tarief, het borgen van de flexibiliteit in de gevraagde inzet op het gebied van ICT en controle op wetgeving en compliance. Lars van Nierop, accountmanager Between, vertelt hierover: “De voortzetting van de samenwerking is een mooie bekrachtiging van onze bestaande relatie, waar wij vanzelfsprekend trots op zijn. Vol energie zetten we onze dienstverlening ook in de komende jaren voort.”