Talent Monitor: IT arbeidsmarkt in cijfers

De arbeidskrapte in Nederland is volgens het UWV nu in alle beroepsgroepen aanwezig. Uit cijfers over het tweede kwartaal van 2022 blijkt dat de beroepsgroep IT met een spanningsindicator – aantal openstaande vacatures gedeeld door het aantal mensen dat korter dan zes maanden WW ontvangt – van zestien groepen geclassificeerd wordt als de meest krappe. Daarom uiterst interessant om in deze Talent Monitor verder onder de loep te nemen. Deze bomvolle editie gaat in op:

 

  • Ontwikkeling van vacatures en opdrachten (vraagzijde)
  • Arbeidsmarktactiviteit, baanwisselingen en sourcingsdruk (aanbodzijde)
  • Pullfactoren, arbeidsvoorwaarden, meest gewenste werk- of opdrachtgever (wensen & behoeften van IT’ers)
  • Gewenste IT-vaardigheden

Een kijkje in de data-keuken

Deze IT-special van de Talent Monitor staat boordevol bevindingen. Hieronder hebben we de belangrijkste onder elkaar gezet. Belangrijk om te weten is dat de gemiddelde IT’er wel bestaat, maar het voor het realiseren van wervingssucces op de arbeidsmarkt veel belangrijker is om specifiekere doelgroep informatie te gebruiken. Ingesloten data geven vooral de grotere en bredere trends en ontwikkelingen weer:

  • Geen verrassing: IT’er zijn extreem schaars. De vraag neemt toe, maar het aanbod stijgt jaar op jaar ook met 6,9%. In de afgelopen tien jaar is het aantal IT’ers bijna verdubbeld en in 2030 zullen dat er ruim 1 miljoen zijn in Nederland. Tegen die tijd is één op de tien personen op de arbeidsmarkt IT’er.
  • Er blijft een aanhoudende groeiende vraag naar IT’ers, zowel in vaste dienst als naar zelfstandigen. Die laatste groep groeit minder snel en is sterker afhankelijk van conjuncturele schommelingen.
  • Er is steeds meer concurrentie tussen opdrachtgevers die vaker arbeidsmarktcommunicatie inzetten om aantrekkelijk te zijn, waardoor de één wel aanbiedingen heeft en de ander geen. Dit laatste is zeker een trend te noemen. De krapte op de markt van zelfstandigen maakt dat opdrachtgevers meer investeren in het ‘verkopen’ van hun opdrachten.
  • Het aantal actieve baanzoekers is erg laag. Het gevecht om de latente baan- en opdrachtzoeker vindt vooral plaats op LinkedIn, netwerken, platforms en de eigen VMS/ATS systemen. Waar IT’ers in loondienst steeds vaker worden gehunt – bijna twee op de drie wordt minimaal een keer per kwartaal benaderd – valt op dat dat het actief sourcen van IT-professionals iets op haar retour lijkt. Dit kan parallel lopen met iets minder opdrachten op de markt en willen we ook geen trend noemen, aangezien het by far het belangrijkste sourcingskanaal is, zowel van vast als flex.
  • Een op de vijf IT’ers weet structureel onder de radar te blijven. Dat is nog los van de groep die wel gevonden en benaderd wordt, maar niet reageert. Het recht op privacy en het recht om onbereikbaar te zijn is zeker een trend – al dan niet straks ondersteund door wetgeving in Nederland – waar IT’ers het voortouw op nemen op de arbeidsmarkt.
  • Qua arbeidsvoorwaarden en pullfactoren hebben IT’ers al veel van hun wensen ingevuld gezien. Dat is steeds meer een hygiëne factor. Het verkopen van de klus, de opdracht en het werk, daar ligt de nadruk op. Wat ga ik doen? Met wie? Voor wie? En waarom? Met drie zinnen kom je er als werkgever niet meer.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Between onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.