Talent Monitor: Update prognose tariefontwikkeling professionals 2022

In december 2021 hebben Intelligence Group en HeadFirst Group – waar Between onderdeel van is – een grote, unieke stap gezet door de tariefontwikkelingen van tijdelijke professionals voor 2022 te voorspellen. In totaal gingen 114 beroepsgroepen onder de loep. Tegelijkertijd kondigden we een tussentijdse update aan op de gemaakte voorspellingen voor halverwege dit jaar. Nu is het tijd deze inzichten te presenteren.

Inflatie drijft uurtarief verder op

Voor deze update hebben we de gerealiseerde uurtarieven van professionals – zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders – in de eerste helft van 2022 geanalyseerd. Aan de hand van deze data konden we voor 46 beroepsgroepen, waarbinnen het aandeel professionals groot is, in kaart brengen hoe de tariefstijging zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de eerder afgegeven prognose en de voorspelling voor 2022 daarop aanpassen.

Mede ingegeven door een exceptioneel schaarse arbeidsmarkt – het aantal aanbiedingen per opdracht lag 7% lager dan in 2021 – en een zeer hoge inflatie, zijn er drie belangrijke conclusies:

  • De tariefstijging van professionals – praktisch en hoogopgeleid – is in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7%.
  • De verwachting is dat het uurtarief aan het eind van het jaar gemiddeld met 10,3% is toegenomen. Nog ruim 3%-punt meer (!) dan in december 2021 al werd voorspeld.
  • De gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel voor de eerste helft van 2022 is 3,1%. Daarmee blijven de salarissen achter op de huidige inflatie, inflatieverwachting én gemiddelde tariefstijging van professionals.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.