Zilveren Ecovadis rating voor ons duurzaamheidsbeleid

Als toonaangevende HR-dienstverlener zien we voor onze organisatie een vooraanstaande rol weggelegd om een eerlijke arbeidsmarkt te creëren en bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. Ook onze bijdrage aan een duurzame wereld onderschatten we niet. Vorig jaar hebben we het voortouw genomen om de initiatieven op het gebied van Corporate Social Responsibility binnen onze verschillende merken, waaronder Between, op groepsniveau te bundelen. Dit heeft geresulteerd in een zilveren EcoVadis-rating, waarmee we tot de top 25% van beoordeelde bedrijven behoren.

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Op elk van deze thema’s hebben we initiatieven en maken we keuzes over hoe we – met onze medewerkers, klanten, leveranciers en zelfstandig professionals – bijdragen aan een betere wereld.

Energieneutraal hoofdkantoor

In de afgelopen jaren – en meer specifiek maanden – hebben we grote stappen gezet, onder andere met de verhuizing naar ons nieuwe energieneutrale hoofdkantoor in Hoofddorp. Deze locatie is volledig cradle to cradle met A-label en BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaat. Met slimme zogenoemde blauwgroene daken vangen we regenwater op, waarmee bijvoorbeeld de toiletten doorgespoeld worden. Water wordt hergebruikt met een grijswatersysteem. Ook onze leveranciers kiezen we uit op duurzaamheid. Zo gebruiken we groene stroom van Greenchoice, CO2-neutrale vloerbedekking van Interface en hebben we gekozen voor NewFork als cateraar, die enkel werkt met 100% duurzame producten.

Wat ons betreft blijft het niet bij een zilveren EcoVadis-score. We bouwen dit jaar door aan een volledig afgerond MVO-beleid, opgesteld langs drie assen: 1) eerlijk werk & een leven lang leren, 2) diversiteit & inclusie en 3) duurzaamheid. Met als doel dat we het nu al mooie resultaat in 2023 overtreffen met een gouden rating.