Opdrachten

UWV Amsterdam Senior Applicatie Ontwikkelaar

Senior Applicatie Ontwikkelaar

Info

Functie

Senior Applicatie Ontwikkelaar

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

31.05.2023 - 31.05.2024

Opdrachtnummer

137595

Sluitingsdatum

date-icon26.05.2023 clock-icon10:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
Doel van de functie:
Het ontwerpen, ontwikkelen, integreren en implementeren van complexe applicaties. Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen.

Geeft als lead ontwikkelaar technisch inhoudelijk richting aan projectteams.

Achtergrond opdracht:
UWV kent meerdere divisies die ieder worden ondersteund door een informatievoorzieningsketens (IV-keten). Binnen deze IV-ketens wordt de business vraag vertaald naar IT-oplossingen. Dit vergt, na analyse en ontwerp, aanpassingen aan bestaande- en bouw van nieuwe applicaties en dat is het taakgebied waar applicatieontwikkelaars werkzaam zijn.

Binnen de IV afdelingen van UWV zijn er meerdere teams waar applicatieontwikkeling plaatsvindt. Iedere afdeling realiseert en beheerd specifieke producten, met de daarvoor benodigde specifieke technologieën. De (principal/senior) applicatieontwikkelaar is werkzaam binnen één van de afdelingen en zal zich dan ook specialiseren in de technologieën die binnen betreffende afdeling van toepassing zijn.

Applicatie ontwikkelaars vanuit diverse afdelingen werken ook nauw samen in projecten waar de diverse technologieën gecombineerd worden en er zijn vakgroepen om het vakgebied generiek op een hoger plan te brengen.

De (principal/senior) applicatieontwikkelaars werken in de informatie voorzienings- (IV-)keten in de realisatie van reguliere releases alsook in projecten. Hierin wordt zowel de traditionele waterval methodiek als de agile/SCRUM methodiek toegepast.

Applicatie ontwikkelaars zijn volledig zelfstandig in staat om ontworpen (aanpassingen aan) applicaties te realiseren. Hij/zij doen dit in nauwe samenwerking met de collega’s en andere betrokken specialisten, zoals informatieanalisten, ontwerpers en testers.

Senior applicatie ontwikkelaars zijn in staat zeer complexe (aanpassingen aan) applicaties te realiseren, zij treden op als lead ontwikkelaar binnen projectteams en geven in die zin dus richting aan oplossingsrichtingen. Zij zijn ook gesprekspartner voor management en projectmanagement in de initiatiefase van projecten en releases, over te kiezen oplossingsrichtingen en treden op als coach naar collega ontwikkelaars.

Principal applicatieontwikkelaars zijn de (technisch) adviseurs over zijn/haar applicatiedomein en adviseren het management/directie/CIO in de planvorming fase op tactisch en strategisch niveau ten aanzien van complexe verandervraagstukken. Hij/zij is in staat om regie te voeren over meerdere ontwikkelteams bij grootschalige complexe projecten. De principal applicatieontwikkelaar geeft als lead technisch designer inhoudelijk richting aan het project resultaat en is daarvoor aanspreekpunt voor projectmanagement en architecten.

Binnen UWV voorkomende relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen zijn bijvoorbeeld:
o    Architecture Frameworks (eg. TOGAF, Zachman), SOA
o Data integratie met Microsoft BizTalk Server, Procesmodellering in Biztalk
o    JAVA, Oracle family (OSB, Webtier, Weblogic, Database), PL/SQL
o    Windows Server, IIS, SQL Server, MQ
o    .NET, C#, XML, SOAP
o    BPM1 en Flower


Kaders en speel-/ regelruimte

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit ontwikkeling en onderhoud van complexe applicaties en componenten, support en beheer (technische documentatie, performance-analyses, troubleshooting, ‘system health checks’). Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen.

De senior applicatie ontwikkelaar vervult zelfstandig of in kleine teams in de onderzoeksfase van een project de rol van systemdesigner.

Stuurt in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken. Vormt samen met projectleiding en IT-architect de inhoudelijke sturing van een project.

Eisen

Opleiding/kennis
-    HBO+ opleiding bestuurlijke informatiekunde, informatica of vergelijkbaar.
-    Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
-    Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
-    Gedegen kennis van UML, RUP, Use Cases.
-    Modelleringstechnieken.
-    Functie Punt Analyse.
-    Scrum, Agile development, iteratief werken (incl. test methodieken).
-    Relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen
-    Minimaal 5 jaar ervaring met Business Process Modelling en/of als programmeur
-    Ruime ervaring met relevante ontwikkeltools, ontwikkelomgevingen en databasemanagementsystemen
-    Ruime ervaring in een grote administratieve organisatie.
-    Ruime ervaring met ontwerp en/ of beheer van informatiesystemen.
-    Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.
- Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Een doorleenconstructie is niet toegestaan
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV
  heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
  - Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  - Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

Competenties

Bedrijfscompetenties:
Klantgericht
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Functiecompetenties:
Leervermogen
Organisatieloyaliteit
Besluitvaardigheid
Oordeelsvorming
Coachen


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

UWV Amsterdam

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
Doel van de functie:
Het ontwerpen, ontwikkelen, integreren en implementeren van complexe applicaties. Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen.

Geeft als lead ontwikkelaar technisch inhoudelijk richting aan projectteams.

Achtergrond opdracht:
UWV kent meerdere divisies die ieder worden ondersteund door een informatievoorzieningsketens (IV-keten). Binnen deze IV-ketens wordt de business vraag vertaald naar IT-oplossingen. Dit vergt, na analyse en ontwerp, aanpassingen aan bestaande- en bouw van nieuwe applicaties en dat is het taakgebied waar applicatieontwikkelaars werkzaam zijn.

Binnen de IV afdelingen van UWV zijn er meerdere teams waar applicatieontwikkeling plaatsvindt. Iedere afdeling realiseert en beheerd specifieke producten, met de daarvoor benodigde specifieke technologieën. De (principal/senior) applicatieontwikkelaar is werkzaam binnen één van de afdelingen en zal zich dan ook specialiseren in de technologieën die binnen betreffende afdeling van toepassing zijn.

Applicatie ontwikkelaars vanuit diverse afdelingen werken ook nauw samen in projecten waar de diverse technologieën gecombineerd worden en er zijn vakgroepen om het vakgebied generiek op een hoger plan te brengen.

De (principal/senior) applicatieontwikkelaars werken in de informatie voorzienings- (IV-)keten in de realisatie van reguliere releases alsook in projecten. Hierin wordt zowel de traditionele waterval methodiek als de agile/SCRUM methodiek toegepast.

Applicatie ontwikkelaars zijn volledig zelfstandig in staat om ontworpen (aanpassingen aan) applicaties te realiseren. Hij/zij doen dit in nauwe samenwerking met de collega’s en andere betrokken specialisten, zoals informatieanalisten, ontwerpers en testers.

Senior applicatie ontwikkelaars zijn in staat zeer complexe (aanpassingen aan) applicaties te realiseren, zij treden op als lead ontwikkelaar binnen projectteams en geven in die zin dus richting aan oplossingsrichtingen. Zij zijn ook gesprekspartner voor management en projectmanagement in de initiatiefase van projecten en releases, over te kiezen oplossingsrichtingen en treden op als coach naar collega ontwikkelaars.

Principal applicatieontwikkelaars zijn de (technisch) adviseurs over zijn/haar applicatiedomein en adviseren het management/directie/CIO in de planvorming fase op tactisch en strategisch niveau ten aanzien van complexe verandervraagstukken. Hij/zij is in staat om regie te voeren over meerdere ontwikkelteams bij grootschalige complexe projecten. De principal applicatieontwikkelaar geeft als lead technisch designer inhoudelijk richting aan het project resultaat en is daarvoor aanspreekpunt voor projectmanagement en architecten.

Binnen UWV voorkomende relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen zijn bijvoorbeeld:
o    Architecture Frameworks (eg. TOGAF, Zachman), SOA
o Data integratie met Microsoft BizTalk Server, Procesmodellering in Biztalk
o    JAVA, Oracle family (OSB, Webtier, Weblogic, Database), PL/SQL
o    Windows Server, IIS, SQL Server, MQ
o    .NET, C#, XML, SOAP
o    BPM1 en Flower


Kaders en speel-/ regelruimte

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit ontwikkeling en onderhoud van complexe applicaties en componenten, support en beheer (technische documentatie, performance-analyses, troubleshooting, ‘system health checks’). Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen.

De senior applicatie ontwikkelaar vervult zelfstandig of in kleine teams in de onderzoeksfase van een project de rol van systemdesigner.

Stuurt in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken. Vormt samen met projectleiding en IT-architect de inhoudelijke sturing van een project.

Eisen

Opleiding/kennis
-    HBO+ opleiding bestuurlijke informatiekunde, informatica of vergelijkbaar.
-    Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
-    Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
-    Gedegen kennis van UML, RUP, Use Cases.
-    Modelleringstechnieken.
-    Functie Punt Analyse.
-    Scrum, Agile development, iteratief werken (incl. test methodieken).
-    Relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen
-    Minimaal 5 jaar ervaring met Business Process Modelling en/of als programmeur
-    Ruime ervaring met relevante ontwikkeltools, ontwikkelomgevingen en databasemanagementsystemen
-    Ruime ervaring in een grote administratieve organisatie.
-    Ruime ervaring met ontwerp en/ of beheer van informatiesystemen.
-    Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.
- Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Een doorleenconstructie is niet toegestaan
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV
  heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
  - Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  - Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

Competenties

Bedrijfscompetenties:
Klantgericht
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Functiecompetenties:
Leervermogen
Organisatieloyaliteit
Besluitvaardigheid
Oordeelsvorming
Coachen


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Fouzia Boudri

Between

Deel deze opdracht