Opdrachten

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (IT)(BT) Business Analist

Business Analist

Info

Functie

Business Analist

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.03.2024 - 30.03.2025

Opdrachtnummer

154556

Sluitingsdatum

date-icon29.02.2024 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als business analist BCM (Business continuity management) biedt je de inzicht in de interne processen en draagt er zorg voor dat de BIA's (Business Impact Analyse) uitgevoerd worden en dat de daar opgehaalde informatie op de juiste manier vastgelegd wordt (daarbij gebruikmakend van bestaande systemen en structuren). Tijdens het verrichten van deze werkzaamheden is de business analist in staat om directies en processen te verbinden.

In kaart brengen van processen:

 • Het vaststellen van de (kritieke) bedrijfsprocessen en het op een gestructureerde wijze in kaart brengen daarvan.
 • Het definiëren van de afhankelijkheden binnen het proces en tussen de processen onderling en het bepalen welke medewerkers en middelen nodig zijn voor de uitvoering van het proces in de business as usual.
 • Bepalen welke (primaire en/of secundaire) processen onderdeel worden van de BIA.
 • Traceren van potentiële kansen in bestaande processen en daarin aansluiting vinden bij de vakgroep 'Verbeteren', zodat tot actie kan worden overgegaan.

Begeleiden van de Business Impact Analyse(s):

 • Het vaststellen van de impact van calamiteiten op de kritieke bedrijfsprocessen door het uitvoeren van gestructureerde interviews met proceseigenaren of procesmanagers op basis van voorgedefinieerde vragenlijsten.
 • Uitgaande van de 'Worst Case Calamiteit'. Alle calamiteiten van kleinere omvang worden hiermee in de maatregelensfeer afgedekt. Leg per proces vast wat de kwalitatieve en kwantitatieve impact is.
 • Per proces vaststellen wat de Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO) zijn.
 • Analyseren in welke mate nu aan de gestelde eisen kan worden voldaan en kwantificeer het verbeterpotentieel van de te nemen preventieve en repressieve maatregelen.

Opstellen van BCM documentatie:

 • Opstellen / bijdragen leveren aan het bedrijfsbrede Bedrijfscontinuïteitsplan onder andere aan de hand van BIA uitkomsten.
 • Ondersteunen / begeleiden van directies bij het schrijven van operationele herstel- en noodplannen.

Achtergrond opdracht
Wij zijn een team met circa 20 scrum teams, deze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor analyse, Siebel-Bouw, Be-Informed- Bouw, Tabellen, Correspondentie en Test van nieuwe software en het uitbreiden van bestaande software. Business analisten in de scrum teams vertalen de wensen van niet alleen de IND-business maar ook in toenemende mate de Keten naar bruikbare (ICT)-oplossingen. Daarnaast toetsen onze architecten onze high-level solutions en aan de vigerende kaders en maatstaven. Samen met het scrumteam vertalen we features in user stories waarna deze worden afgestemd met de product owner en de business. Vervolgens worden de user stories in het scrumteam ontwikkelt en getest.
Onze teams kenmerken zich met een bepaalde mate van hectiek en er heerst een informele cultuur. Iedereen is toegankelijk en humor is belangrijk. Wij krijgen energie van het oplossen van complexe puzzels en zijn echte aanpakkers.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
 • De kandidaat heeft ten minste 5 jaar aantoonbare werkervaring met business analyse (5 jaar).
 • Wensen

 • Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met Business Continuïteitsmanagement, bij voorkeur binnen een grote complexe, publieke organisatie.
 • Je hebt een grote affiniteit met business processen en bent daarnaast in staat IV en business met elkaar te verbinden waar dit nodig is.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke rapportagevaardigheden.
 • Je bent in staat om snel verbanden te leggen en processen te traceren.
 • Je bent een teamplayer, maar ook prima in staat om zelfstandig te werken.
 • Je hebt ervaring met Blue Dolphin voor vastlegging van opgehaalde resultaten.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met opstellen van Business Impact Analyse.
 • Beheerst de Nederlandse taal goed (schrijven, spreken en lezen)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van BCS BA/IREB of een equivalent.
 • Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Standvastig
 • Besluitvaardig
 • Conceptueel en organisatorisch vermogen
 • Communicatief sterk
 • Initiatiefrijk
 • Teamplayer
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (IT)(BT)

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Als business analist BCM (Business continuity management) biedt je de inzicht in de interne processen en draagt er zorg voor dat de BIA's (Business Impact Analyse) uitgevoerd worden en dat de daar opgehaalde informatie op de juiste manier vastgelegd wordt (daarbij gebruikmakend van bestaande systemen en structuren). Tijdens het verrichten van deze werkzaamheden is de business analist in staat om directies en processen te verbinden.

  In kaart brengen van processen:

  • Het vaststellen van de (kritieke) bedrijfsprocessen en het op een gestructureerde wijze in kaart brengen daarvan.
  • Het definiëren van de afhankelijkheden binnen het proces en tussen de processen onderling en het bepalen welke medewerkers en middelen nodig zijn voor de uitvoering van het proces in de business as usual.
  • Bepalen welke (primaire en/of secundaire) processen onderdeel worden van de BIA.
  • Traceren van potentiële kansen in bestaande processen en daarin aansluiting vinden bij de vakgroep 'Verbeteren', zodat tot actie kan worden overgegaan.

  Begeleiden van de Business Impact Analyse(s):

  • Het vaststellen van de impact van calamiteiten op de kritieke bedrijfsprocessen door het uitvoeren van gestructureerde interviews met proceseigenaren of procesmanagers op basis van voorgedefinieerde vragenlijsten.
  • Uitgaande van de 'Worst Case Calamiteit'. Alle calamiteiten van kleinere omvang worden hiermee in de maatregelensfeer afgedekt. Leg per proces vast wat de kwalitatieve en kwantitatieve impact is.
  • Per proces vaststellen wat de Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO) zijn.
  • Analyseren in welke mate nu aan de gestelde eisen kan worden voldaan en kwantificeer het verbeterpotentieel van de te nemen preventieve en repressieve maatregelen.

  Opstellen van BCM documentatie:

  • Opstellen / bijdragen leveren aan het bedrijfsbrede Bedrijfscontinuïteitsplan onder andere aan de hand van BIA uitkomsten.
  • Ondersteunen / begeleiden van directies bij het schrijven van operationele herstel- en noodplannen.

  Achtergrond opdracht
  Wij zijn een team met circa 20 scrum teams, deze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor analyse, Siebel-Bouw, Be-Informed- Bouw, Tabellen, Correspondentie en Test van nieuwe software en het uitbreiden van bestaande software. Business analisten in de scrum teams vertalen de wensen van niet alleen de IND-business maar ook in toenemende mate de Keten naar bruikbare (ICT)-oplossingen. Daarnaast toetsen onze architecten onze high-level solutions en aan de vigerende kaders en maatstaven. Samen met het scrumteam vertalen we features in user stories waarna deze worden afgestemd met de product owner en de business. Vervolgens worden de user stories in het scrumteam ontwikkelt en getest.
  Onze teams kenmerken zich met een bepaalde mate van hectiek en er heerst een informele cultuur. Iedereen is toegankelijk en humor is belangrijk. Wij krijgen energie van het oplossen van complexe puzzels en zijn echte aanpakkers.

  Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
 • De kandidaat heeft ten minste 5 jaar aantoonbare werkervaring met business analyse (5 jaar).
 • Wensen

 • Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met Business Continuïteitsmanagement, bij voorkeur binnen een grote complexe, publieke organisatie.
 • Je hebt een grote affiniteit met business processen en bent daarnaast in staat IV en business met elkaar te verbinden waar dit nodig is.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke rapportagevaardigheden.
 • Je bent in staat om snel verbanden te leggen en processen te traceren.
 • Je bent een teamplayer, maar ook prima in staat om zelfstandig te werken.
 • Je hebt ervaring met Blue Dolphin voor vastlegging van opgehaalde resultaten.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met opstellen van Business Impact Analyse.
 • Beheerst de Nederlandse taal goed (schrijven, spreken en lezen)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van BCS BA/IREB of een equivalent.
 • Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Standvastig
 • Besluitvaardig
 • Conceptueel en organisatorisch vermogen
 • Communicatief sterk
 • Initiatiefrijk
 • Teamplayer
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  De recruiter

  Else Krijgsman

  Between

  Deel deze opdracht